Der kan næppe være tale om nænsom naturpleje, når resultatet er et brutalt smadret naturområde

Der kan næppe være tale om nænsom naturpleje, når resultatet er et brutalt smadret naturområde", skrev Charlotte Søllner Hernø i et debatindlæg forleden og sendte dette foto med - nu svarer kommunen. Privatfoto

DEBAT: "Alle kan begå fejl. Når det sker, retter vi op" - svar til Charlotte Søllner Hernø

Ellen Hvidt Thelle, centerchef i Center for By og Miljø

Furesø Kommune er en klimavenlig kommune. Det kan borgere opleve på mange måder, bl.a. har kommunen en klimavenlig naturpleje. Vi bruger f.eks. ikke sprøjtegifte til at bekæmpe ukrudt, vi har græsserlaug og I kan se det i de smukke rabatter og vejarealer.

Charlotte Søllner gør i sit debatindlæg om naturplejen den 2. august opmærksom på, at et areal ved Bundså ikke ser kønt ud. Entreprenøren har i år kørt i for vådt terræn. Han har naturplejet arealet i de seneste 10 år ved bl.a. at bekæmpe den invasive art Rød Hestehov, gjort arealet bedre for alt fra de store pattedyr til skrubtudser, insekter og planter, svampe og bakterier. Også skrubtudser, selvom det nu ikke er en bilag IV art. Alle kan begå fejl. Når det sker, retter vi op.

Vi glæder os over også hans bidrag til naturplejen, og at han fremover er ligeså opmærksom på de våde arealer, som han plejer. Vi kan finde de gode løsninger sammen - og gerne i en god tone.

Publiceret 04 August 2019 09:05