Udvalgsformand om tilskud til Kometen: "Intet er afgjort endnu"

Henrik Poulsen (A), formand for Udvalget for Skole og Ungdomsuddannelser

Forvaltningen har fremlagt et besparelsesforslag, der vedrører Marie Kruse Skoles fritidsordning. Der har allerede været en del debat herom. Her er nogle fakta.

Furesø Kommune yder et årligt tilskud til Marie Kruse Skoles fritidsordning Kometen på 2,4 mio. kr. Tilskuddet er fastlagt i en aftale, der udløber sommeren 2021. Det er ikke sædvanligt, at kommuner yder tilskud til fritidsordninger på privatskoler. Det er ej heller et lovkrav. Jeg finder det derfor helt naturligt, at forvaltningen i deres katalog over mulige effektiviseringer peger på det nuværende årlige tilskud på 2,4 mio. kr.

Tilskuddet vil bortfalde automatisk, medmindre der indgås en ny aftale. Forvaltningen i Furesø Kommune har af det samlede byråd fået som opgave at finde effektiviserings- og besparelsesforslag. Det er afgørende nødvendigt, for at vi kan skabe balance i økonomien i en situation med stigende udgifter til flere ældre og børn. Vi skal også i de kommende år sikre en god ældrepleje, gode daginstitutioner og ressourcer til den vigtige inklusionsopgave, der kan sikre, at alle børn og unge oplever at være en del af fællesskabet.

I det lys er det helt naturligt, at forvaltningen peger på, at der ligger en mulig besparelse i forhold til det fremtidige særtilskud til Marie Kruses fritidsordning. Samtidig vil jeg gerne understrege, at intet er afgjort endnu, og at vi fra politisk hold naturligvis er indstillet på at indgå en dialog med skolen om en mulig ny samarbejdsaftale, når den nuværende udløber i 2021.

Publiceret 15 August 2019 08:00