Udvalgsformand om tilskud til Kometen: "Intet er afgjort endnu"

Henrik Poulsen (A), formand for Udvalget for Skole og Ungdomsuddannelser

Forvaltningen har fremlagt et besparelsesforslag, der vedrører Marie Kruse Skoles fritidsordning. Der har allerede været en del debat herom. Her er nogle fakta.

Furesø Kommune yder et årligt tilskud til Marie Kruse Skoles fritidsordning Kometen på 2,4 mio. kr. Tilskuddet er fastlagt i en aftale, der udløber sommeren 2021. Det er ikke sædvanligt, at kommuner yder tilskud til fritidsordninger på privatskoler. Det er ej heller et lovkrav. Jeg finder det derfor helt naturligt, at forvaltningen i deres katalog over mulige effektiviseringer peger på det nuværende årlige tilskud på 2,4 mio. kr.

Tilskuddet vil bortfalde automatisk, medmindre der indgås en ny aftale. Forvaltningen i Furesø Kommune har af det samlede byråd fået som opgave at finde effektiviserings- og besparelsesforslag. Det er afgørende nødvendigt, for at vi kan skabe balance i økonomien i en situation med stigende udgifter til flere ældre og børn. Vi skal også i de kommende år sikre en god ældrepleje, gode daginstitutioner og ressourcer til den vigtige inklusionsopgave, der kan sikre, at alle børn og unge oplever at være en del af fællesskabet.

I det lys er det helt naturligt, at forvaltningen peger på, at der ligger en mulig besparelse i forhold til det fremtidige særtilskud til Marie Kruses fritidsordning. Samtidig vil jeg gerne understrege, at intet er afgjort endnu, og at vi fra politisk hold naturligvis er indstillet på at indgå en dialog med skolen om en mulig ny samarbejdsaftale, når den nuværende udløber i 2021.

Publiceret 15 August 2019 08:00

Tyven brød vinduet op på første sal

politi Døgnrapporten fra Nordsjællands Politi kan berette om to indbrud fra Furesø Kommune. De er begge begået i Farum.

Tyv stjal sølvtøj og smykker

På Sommersvej er der mellem klokken otte og klokken 18.55 den 10. december brudt et vindue op til en villa. Vinduet var i første sals højde. Her er det ikke gjort op, hvad der er stjålet endnu.

Det er der til gengæld ved et indbrud på Dorthesvej, hvor der er brudt et vindue op på et tidspunkt mellem klokken 7.30 og klokken 18 den 10. december. Her er der stjålet smykker.

Se nogle af de historiske billeder her:

Kirke Værløse Kalenderen er sat til salg

styr på dagene Kirke Værløse og Omegns Husmoderforening er klar med 2020-udgaven af Kirke Værløse Kalenderen. Det skriver foreningen i en pressemeddelelse, der også fortæller, at interesserede kan købe kalenderen i Meny på Værløse Bymidte. Butikken sælger kalenderen helt uden fortjeneste.

"Vi er meget glade for den støtte, vi får fra Meny, der uegennyttigt bakker op om vores forenings aktiviteter," siger formand for husmoderforeningen Charlotte Søllner Hernø i pressemeddelelsen.

Den lille by havde tilbage i tiden adskillige købmænd, kolonialvareforretninger, en slagterbutik, egen bager, rejsebiograf og en kro med keglebane.

"Der er brugt adskillige dage på at finde interessante billeder i Furesø Kommunes stadsarkiv i Farum. Og indsatsen har givet pote. Der er bl.a. fundet fotos af den smukke rejsestald, som lå på Bygaden mellem nummer 19 og 23, af vandtårnet omgivet af marker op til 'Olsens funkisvilla' og af de bygninger, der lå til højre og til venstre for hovedindgangen til Kirke Værløse Kirke, ligesom der er fundet et foto af mejeriet, de lå på det, der engang hed Stationsvejen, men som nu hedder Knud Hjortøs Vej," skriver foreningen.

Der er trykt et mindre oplag, og salget skal støtte husmoderforeningen. Den kan bestilles på www.husmoderforening.dk eller - som sagt - købes i Meny.

Bestil kalenderen på www.husmoderforening.dk eller køb den i Meny i Værløse.

jbt