"Furesøs folkeskoler er pressede på ressourcer, pressede på udfordrede elever og pressede på at levere på målsætningerne i folkeskoleloven om bredde og dybde i læring og trivsel for alle vores børn", skriver Jesper Larsen (V) og Berit Torm (V) i dette indlæg. Chlorophylle - stock.adobe.com

DEBAT: "Furesøs folkeskoler er pressede"

Af Berit Torm (V) og Jesper Larsen (V), medlemmer af Udvalget for skole og ungdomsuddannelse

I Venstre er vi enige med den store del af forældre og skolebestyrelser, som mener, at vores folkeskoler er pressede her i Furesø. Pressede på ressourcer, pressede på udfordrede elever og pressede på at levere på målsætningerne i folkeskoleloven om bredde og dybde i læring og trivsel for alle vores børn.

Furesøs folkeskoler er i dag, lidt forsimplet, organiseret i 2 områder: Specialområdet for børn med specielle behov, oftest adfærdsmæssige udfordringer og den almindelige, brede folkeskole, almenområdet.

I dag er 5,2% af vores børn i Furesø tilknyttet i specialtilbud og deltager dermed ikke i det brede fællesskab i den lokale, almene folkeskole. Området står for mere end 25% af det samlede budget. Sammenlignet med vores nabokommuner har vi i Furesø 90 flere børn i specialtilbud (1,5% -point).

I stedet for at løse dette problem og fastholde vores børn i fællesskabet i de lokale folkeskoler, er der løbende skåret i budgetter på skolerne. Disse børn er vores mest udsatte, og vi har i byrådet i bred enighed vedtaget en tidlig indsats i de mindste klasser og allerede i børnehaven.

Denne løsning, tror vi fortsat, er den rigtige, men vi har desværre endnu ikke set den store effekt i praksis. Samtidigt mærker vores folkeskoler presset, idet de skal løfte en endnu større og bredere opgave uden yderligere ressourcer.

Vores almenområde kan ikke blive ved med at klare de ekstra opgaver uden prioritering eller ekstra ressourcer – der er trods alt grænser for rummeligheden. Den grænse er desværre nået for mange børn og forældre.

Der er ikke nogen lette løsninger, og vi er i Venstre åbne for både at prioritere opgaver og ressourcer til og fra. Åbne for i bred dialog at finde løsninger i Furesø om at skabe fremtidens folkeskoler for alle vores børn. De løsninger skal findes nu.

Publiceret 21 August 2019 06:00