Der er brug for flere plejehjemspladser i Furesø, skriver J. Wedell Christensen i dette debatindlæg. Modelfoto

Der er brug for flere plejehjemspladser i Furesø, skriver J. Wedell Christensen i dette debatindlæg. Modelfoto

DEBAT: 'Furesø har brug for flere plejehjemspladser'

J. Wedell Christensen, Ryetvej 23, 2.mf., Værløse

På Furesø Kommunes borgermøde i august fremlagdes oplægget til kommunens besparelser, kun ca. 1 % af de totale årlige udgifter. Ikke meget i besparelser, som let kan overses uden megen uenighed, selv om de, det går ud over synes, det er meget.

Det økonomisk alvorlige er snarere den fremtidige udvikling, fx at der forventes at blive ca. 60 % flere 80-årige i år 2030. Denne udvikling kan ikke klares med de mindre besparelser, kommunens løbende budgetter på ældreplejeområdet er udtryk for. Selv om ældre i dag er fysisk bedre end førhen, lever de også længere. Hjemmehjælp og plejehjem er nødvendig for at opretholde livet.

Det er derfor nødvendigt at sikre nok plejehjemspladser frem til år 2030. Allerede nu er næsten 100 ældre i Furesø på venteliste til plejehjem, og når den ældre endelig får en plejehjemsplads, leves typisk kun ca. 12 måneder. Den korte tid på plejehjem viser, hvor svækkede ældre mennesker er, når de endelig får en plejeplads.

Meningen med plejehjem er vel at holde liv i mennesker. Et plejehjem er ikke et hospice. Derfor bør antallet af ældre på venteliste til plejehjem reduceres, så ældre kan nå at nyde livet der.

Kommunens aktuelle små udvidelser af plejehjem ændrer reelt ikke på ventelistens pres.

Kommunen er underlagt et anlægsloft med hensyn til både drifts- og anlægsudgifter. Ingen kan forlange, at der ikke også skal gives anlægsudgifter til veje og skoler etc., mens driftsudgifterne er mere dynamisk funderede og tilpasningskapable.

Der er en mulighed for at skaffe private penge at udvide plejehjemspladser substantielt ved, at kommunen skaffer friplejeboliger som selvejende institutioner med kommunal driftsoverenskomst, som er nødvendig for, at tidssvarende kommunal standard både pleje- og aktivitetsmæssigt kan overholdes.

Friplejeboliger er kendt for kun at ville tage velfungerende beboere, hvilket den kommunale driftsoverenskomst kan og bør forhindre. Friplejeboliger er også kendt for tilkøb af ekstraydelser. Det kan kommunale plejebeboere også. . Der udgøres til disse ikke en forskel fordi noget bliver en selvejende institution eller benævnes friplejebolig.

Publiceret 10 September 2019 14:00