Der er brug for flere plejehjemspladser i Furesø, skriver J. Wedell Christensen i dette debatindlæg. Modelfoto

Der er brug for flere plejehjemspladser i Furesø, skriver J. Wedell Christensen i dette debatindlæg. Modelfoto

DEBAT: 'Furesø har brug for flere plejehjemspladser'

J. Wedell Christensen, Ryetvej 23, 2.mf., Værløse

På Furesø Kommunes borgermøde i august fremlagdes oplægget til kommunens besparelser, kun ca. 1 % af de totale årlige udgifter. Ikke meget i besparelser, som let kan overses uden megen uenighed, selv om de, det går ud over synes, det er meget.

Det økonomisk alvorlige er snarere den fremtidige udvikling, fx at der forventes at blive ca. 60 % flere 80-årige i år 2030. Denne udvikling kan ikke klares med de mindre besparelser, kommunens løbende budgetter på ældreplejeområdet er udtryk for. Selv om ældre i dag er fysisk bedre end førhen, lever de også længere. Hjemmehjælp og plejehjem er nødvendig for at opretholde livet.

Det er derfor nødvendigt at sikre nok plejehjemspladser frem til år 2030. Allerede nu er næsten 100 ældre i Furesø på venteliste til plejehjem, og når den ældre endelig får en plejehjemsplads, leves typisk kun ca. 12 måneder. Den korte tid på plejehjem viser, hvor svækkede ældre mennesker er, når de endelig får en plejeplads.

Meningen med plejehjem er vel at holde liv i mennesker. Et plejehjem er ikke et hospice. Derfor bør antallet af ældre på venteliste til plejehjem reduceres, så ældre kan nå at nyde livet der.

Kommunens aktuelle små udvidelser af plejehjem ændrer reelt ikke på ventelistens pres.

Kommunen er underlagt et anlægsloft med hensyn til både drifts- og anlægsudgifter. Ingen kan forlange, at der ikke også skal gives anlægsudgifter til veje og skoler etc., mens driftsudgifterne er mere dynamisk funderede og tilpasningskapable.

Der er en mulighed for at skaffe private penge at udvide plejehjemspladser substantielt ved, at kommunen skaffer friplejeboliger som selvejende institutioner med kommunal driftsoverenskomst, som er nødvendig for, at tidssvarende kommunal standard både pleje- og aktivitetsmæssigt kan overholdes.

Friplejeboliger er kendt for kun at ville tage velfungerende beboere, hvilket den kommunale driftsoverenskomst kan og bør forhindre. Friplejeboliger er også kendt for tilkøb af ekstraydelser. Det kan kommunale plejebeboere også. . Der udgøres til disse ikke en forskel fordi noget bliver en selvejende institution eller benævnes friplejebolig.

Publiceret 10 September 2019 14:00

Tyven brød vinduet op på første sal

politi Døgnrapporten fra Nordsjællands Politi kan berette om to indbrud fra Furesø Kommune. De er begge begået i Farum.

Tyv stjal sølvtøj og smykker

På Sommersvej er der mellem klokken otte og klokken 18.55 den 10. december brudt et vindue op til en villa. Vinduet var i første sals højde. Her er det ikke gjort op, hvad der er stjålet endnu.

Det er der til gengæld ved et indbrud på Dorthesvej, hvor der er brudt et vindue op på et tidspunkt mellem klokken 7.30 og klokken 18 den 10. december. Her er der stjålet smykker.

Se nogle af de historiske billeder her:

Kirke Værløse Kalenderen er sat til salg

styr på dagene Kirke Værløse og Omegns Husmoderforening er klar med 2020-udgaven af Kirke Værløse Kalenderen. Det skriver foreningen i en pressemeddelelse, der også fortæller, at interesserede kan købe kalenderen i Meny på Værløse Bymidte. Butikken sælger kalenderen helt uden fortjeneste.

"Vi er meget glade for den støtte, vi får fra Meny, der uegennyttigt bakker op om vores forenings aktiviteter," siger formand for husmoderforeningen Charlotte Søllner Hernø i pressemeddelelsen.

Den lille by havde tilbage i tiden adskillige købmænd, kolonialvareforretninger, en slagterbutik, egen bager, rejsebiograf og en kro med keglebane.

"Der er brugt adskillige dage på at finde interessante billeder i Furesø Kommunes stadsarkiv i Farum. Og indsatsen har givet pote. Der er bl.a. fundet fotos af den smukke rejsestald, som lå på Bygaden mellem nummer 19 og 23, af vandtårnet omgivet af marker op til 'Olsens funkisvilla' og af de bygninger, der lå til højre og til venstre for hovedindgangen til Kirke Værløse Kirke, ligesom der er fundet et foto af mejeriet, de lå på det, der engang hed Stationsvejen, men som nu hedder Knud Hjortøs Vej," skriver foreningen.

Der er trykt et mindre oplag, og salget skal støtte husmoderforeningen. Den kan bestilles på www.husmoderforening.dk eller - som sagt - købes i Meny.

Bestil kalenderen på www.husmoderforening.dk eller køb den i Meny i Værløse.

jbt