Arkivfoto: Helene Holm Stolle

Arkivfoto: Helene Holm Stolle

DEBAT: Den røde regering er ligeglad med naturen i Furesø

Af
Lars Hovgaard

Bregnerød Byvej 15C

Farum

på vegne af "borgerne i Bregnerød"

debat Socialdemokratiet har slået sig stort op på at man vil beskytte naturen – tilmed proklameret at man vil at udtage landbrugsarealer i dele af Danmark for at genskabe natur, dyre og plante diversitet, så vi kan overdrage disse i god behold til vores børn og børnebørn. Store og flotte ord som vist desværre ikke er kommet frem til Region Hovedstadens Klima og Miljøudvalg. Klima og Miljøudvalget er sammensat af formand Kim Rockhill (A), næstformand Stinus Lindgreen (B) -, Peter Westermann (F), Özkan Kocak (A), Charlotte Holtermann (A), Randi Mondorf (V), Tormod Olsen (Ø).

Dvs. 6 politikere fra regeringen og regeringens støttepartier og 1 fra oppositionen.

Se videoen her

Klima og Miljøudvalg i RegionHovedstaden er ved at godkende at der skal laves grusgrav i Bregnerød i Furesø Kommune på bekostning af omfattende naturbeskyttede områder, hvilket jo helt strider mod den nye regerings intentioner og løfter i valgkampen.

Borgerne i Bregnerød er helt uforstående over for, at man vil nedlægge eksisterende super flot natur, som er omfattet af EU Natura2000, §3 naturbeskyttelse, rødliste direktiv for truede dyrearter og EUROBAT (flagermusbeskyttelse) for at pleje interesser, som udbygning af lufthavnen, Nordhavnsudbygning og andre store byggeprojekter i Regionen.

Man kan spørge sig selv om det er rationelt at nedlægge store naturområder til fordel for en grusgrav og samtidig påvirke et stort rekreativt område som Bregnerød, Allerød og Furesø kommune til fordel for store kommercielle interesser, som blot vil score kassen på at køre sand og grus ud af området. Det virker ikke politisk helt gennemtænkt, at man samtidig vil nedlægge landbrug andre steder for at udvide naturen der. Det virker ret beset lidt molboagtigt.

Bregnerødborgerne har lavet deres skøn på Miljøvurdering (VVM) ved en grusgrav i landsbyen Bregnerød og der falder stort set samtlige vurderinger ud til endog meget skadelig virkning på ikke alene direkte miljøet, men også det omliggende opland og de mennesker der lever og bor i området. VVM redegørelsen er sendt ind til RegionHovedstaden, men formanden for udvalget udtaler at der var mere end 815 siders bilagsmateriale i de høringssvar der blev modtaget. Det betyder vel at Klima og Miljøudvalget ikke har haft tid til rationelt at gennemgå materialet før de tog så vigtig beslutning om at indstille Bregnerød til udslettelse og dermed påføre store katastrofale konsekvenser for rigtig mange mennesker.

RegionHovedstaden udtaler også at have det dilemma at være, citat: ”en geografisk lille region, med mange borgere der gerne vil bruge naturen tæt på hvor de bor, op imod et meget stort behov for materialer til mange store byggeprojekter”. Betyder det at alle steder hvor der er natur i dag, ikke på sigt kan forvente være natur i fremtiden – det er nok ikke fremmende for Danmarks CO2 aftryk på Klima og Miljø og skaber ingen tro på at vi vil overlevere en bedre natur til vores børn og børnebørn end den vi modtog !Så kære politikere – er det ikke smart at værne om naturen frem for kommercielle interesser – få nu taget Bregnerød ud af jeres indstilling ?

Publiceret 24 October 2019 13:00

Gratis film med Farum Jazzklub

arrangement Gratis filmforevisning ved Farum Jazzklub inviterer til gratis filmforevisning for medlemmer i Grafen i Farum Kulturhus torsdag 21. november kl. 18.

Her viser man 'Round Midnight', en film om Dexter Gordon fra 1986.

Filmen er en Hollywood-produceret spillefilm der handler om Jazz og jazzmusikere i slutningen af 1950'erne. Dale Turner, der et jazzgeni på en saxofon, har svært ved at blive anerkendt i hjemlandet USA. Han flytter derfor til Paris, hvor han bliver venner med musikelskeren Francis, der designer plakater.

Filmen er både humoristisk og rørende og rummer mange musiske indslag med datidens musikere. I filmen medvirker bl.a Mads Vinding, Palle Mikkelborg, Herbie Hancock, John McLaughlin, Wayne Shorter, Ron Carter og flere andre.

Filmen viser omkostningerne ved en kunstnerisk aktivitet der er så intens og krævende, men samtidig er den en hyldest til det frigørende og inspirerende i jazzen.

Filmen er med engelsk tale og ikke tekstet.

jesl