Modelfoto: Adobe Stock

Modelfoto: Adobe Stock Sergii - stock.adobe.com

DEBAT: Udvalget skal træffe en vanskelig beslutning

Carsten Juel, DN Furesø

debat Udvalget for Kultur, Fritid og Idræt skal den 5. november tage stilling til et nyt forslag til etablering af en kunstgræsbane i Hareskovby.

I DN Furesø er vi glade for, at kommunen synes at have opgivet at lede drænvand til den nærliggende sø, der allerede er belastet af miljøfremmede stoffer. Drænvandet, der udgør en lille del af den samlede mængde vand fra banen, vil sandsynligvis i stedet blive ledt til spildevandskloak og dermed til rensningsanlæg. DN har tidligere anbefalet udledning til spildevandskloak frem for til regnvandsledning og dermed til den nærliggende sø. Efter den nye plan vil hovedparten af vandet dog stadig nedsive til grundvandet, dette vil ske på trods af beliggenheden for tæt på en drikkevandsboring. Kommunen har ikke forholdt sig til dette problem.

Udvalget skal tage stilling til typen af infill, enten gummigranulat (SBR) eller kork.

SBR, der laves af gamle bildæk, frigiver miljøfremmede stoffer som metaller, blødgøringsmidler og phenoler. SBR kan desuden give spredning af mikroplast i naturen. SBR-baner regnes for at have gode fodboldmæssige egenskaber og en lang holdbarhed.

Kork er et organisk materiale, der umiddelbart forventes at indeholde færre miljøfremmede stoffer end SBR. Der er desværre kun få studier af kork-baners miljøkonsekvenser, men sandsynligvis er der risiko for frigivelse af metaller og pesticider/fungicider. Kork kan desuden angribes af svamp, et problem der kunne blive særligt stort i Hareskovby, hvor banen ville komme til at ligge i læ. Svamp kan give et behov for brug af sprøjtemidler, hvilket er uforeneligt med kommunens status som giftfri kommune. En korkbane består foruden infill af en plastikmåtte og kunstige plastik-græsstrå, der er altså også risiko for spredning af mikroplast fra denne type bane. Korkbaner har en kortere levetid end SBR-baner.

Så udvalget skal træffe en vanskelig beslutning, der under alle omstændigheder har negative miljømæssige konsekvenser.

Publiceret 04 November 2019 10:23

Gratis film med Farum Jazzklub

arrangement Gratis filmforevisning ved Farum Jazzklub inviterer til gratis filmforevisning for medlemmer i Grafen i Farum Kulturhus torsdag 21. november kl. 18.

Her viser man 'Round Midnight', en film om Dexter Gordon fra 1986.

Filmen er en Hollywood-produceret spillefilm der handler om Jazz og jazzmusikere i slutningen af 1950'erne. Dale Turner, der et jazzgeni på en saxofon, har svært ved at blive anerkendt i hjemlandet USA. Han flytter derfor til Paris, hvor han bliver venner med musikelskeren Francis, der designer plakater.

Filmen er både humoristisk og rørende og rummer mange musiske indslag med datidens musikere. I filmen medvirker bl.a Mads Vinding, Palle Mikkelborg, Herbie Hancock, John McLaughlin, Wayne Shorter, Ron Carter og flere andre.

Filmen viser omkostningerne ved en kunstnerisk aktivitet der er så intens og krævende, men samtidig er den en hyldest til det frigørende og inspirerende i jazzen.

Filmen er med engelsk tale og ikke tekstet.

jesl