DEBAT: Der mangler noget

Preben Rahtgen, Højeloft Vænge 37, Værløse

Der mangler en gangsti/ fortov på Skovlinien mellem Fiskebækvej og Skovgårdsalle. Mange spadserer på denne farlige strækning, i stedet for at gå på nærliggende villaveje. Der er intet fortov, kun en markeret malet cyklesti, som benyttes af både fodgængere og cyklister. Og der køres ofte alt for stærkt, da der hverken er beboelse, udkørsler eller sideveje på strækningen. Poltiet har da også fundet en god indtægtskilde her, ved at placere fotovogne overfor Højeloft Vænge en gang imellem. Den af kommunen opstillede hastighedsmåler fungerer sjældent, og har næppe en større virkning.

I forhold til så mange andre kostbare investeringer i trafikchikaner m.m. i kommunen, vil jeg foreslå at der her etableres en simpel grussti et par meter inde i græsrabatten, gerne med "tørskoet" forbindelse til stinettet i hele området ved "Vulkanen". Derved vil man kunne færdes rimeligt sikkert med børn og hunde, helt afskåret fra den kørende trafik. Og det behøver ikke at blive kostbart. En fast grussti, svarende til øvrige stier i området, vil være god at færdes på og kræve minimum vedligeholdelse. For trods motorvejsstøjen, er der masser af natur at kigge på i området, et attraktivt nærområde for mange mennesker..

Publiceret 09 November 2019 00:00

Gratis film med Farum Jazzklub

arrangement Gratis filmforevisning ved Farum Jazzklub inviterer til gratis filmforevisning for medlemmer i Grafen i Farum Kulturhus torsdag 21. november kl. 18.

Her viser man 'Round Midnight', en film om Dexter Gordon fra 1986.

Filmen er en Hollywood-produceret spillefilm der handler om Jazz og jazzmusikere i slutningen af 1950'erne. Dale Turner, der et jazzgeni på en saxofon, har svært ved at blive anerkendt i hjemlandet USA. Han flytter derfor til Paris, hvor han bliver venner med musikelskeren Francis, der designer plakater.

Filmen er både humoristisk og rørende og rummer mange musiske indslag med datidens musikere. I filmen medvirker bl.a Mads Vinding, Palle Mikkelborg, Herbie Hancock, John McLaughlin, Wayne Shorter, Ron Carter og flere andre.

Filmen viser omkostningerne ved en kunstnerisk aktivitet der er så intens og krævende, men samtidig er den en hyldest til det frigørende og inspirerende i jazzen.

Filmen er med engelsk tale og ikke tekstet.

jesl