DEBAT: Der mangler noget

Preben Rahtgen, Højeloft Vænge 37, Værløse

Der mangler en gangsti/ fortov på Skovlinien mellem Fiskebækvej og Skovgårdsalle. Mange spadserer på denne farlige strækning, i stedet for at gå på nærliggende villaveje. Der er intet fortov, kun en markeret malet cyklesti, som benyttes af både fodgængere og cyklister. Og der køres ofte alt for stærkt, da der hverken er beboelse, udkørsler eller sideveje på strækningen. Poltiet har da også fundet en god indtægtskilde her, ved at placere fotovogne overfor Højeloft Vænge en gang imellem. Den af kommunen opstillede hastighedsmåler fungerer sjældent, og har næppe en større virkning.

I forhold til så mange andre kostbare investeringer i trafikchikaner m.m. i kommunen, vil jeg foreslå at der her etableres en simpel grussti et par meter inde i græsrabatten, gerne med "tørskoet" forbindelse til stinettet i hele området ved "Vulkanen". Derved vil man kunne færdes rimeligt sikkert med børn og hunde, helt afskåret fra den kørende trafik. Og det behøver ikke at blive kostbart. En fast grussti, svarende til øvrige stier i området, vil være god at færdes på og kræve minimum vedligeholdelse. For trods motorvejsstøjen, er der masser af natur at kigge på i området, et attraktivt nærområde for mange mennesker..

Publiceret 09 November 2019 00:00

Tyven brød vinduet op på første sal

politi Døgnrapporten fra Nordsjællands Politi kan berette om to indbrud fra Furesø Kommune. De er begge begået i Farum.

Tyv stjal sølvtøj og smykker

På Sommersvej er der mellem klokken otte og klokken 18.55 den 10. december brudt et vindue op til en villa. Vinduet var i første sals højde. Her er det ikke gjort op, hvad der er stjålet endnu.

Det er der til gengæld ved et indbrud på Dorthesvej, hvor der er brudt et vindue op på et tidspunkt mellem klokken 7.30 og klokken 18 den 10. december. Her er der stjålet smykker.

Se nogle af de historiske billeder her:

Kirke Værløse Kalenderen er sat til salg

styr på dagene Kirke Værløse og Omegns Husmoderforening er klar med 2020-udgaven af Kirke Værløse Kalenderen. Det skriver foreningen i en pressemeddelelse, der også fortæller, at interesserede kan købe kalenderen i Meny på Værløse Bymidte. Butikken sælger kalenderen helt uden fortjeneste.

"Vi er meget glade for den støtte, vi får fra Meny, der uegennyttigt bakker op om vores forenings aktiviteter," siger formand for husmoderforeningen Charlotte Søllner Hernø i pressemeddelelsen.

Den lille by havde tilbage i tiden adskillige købmænd, kolonialvareforretninger, en slagterbutik, egen bager, rejsebiograf og en kro med keglebane.

"Der er brugt adskillige dage på at finde interessante billeder i Furesø Kommunes stadsarkiv i Farum. Og indsatsen har givet pote. Der er bl.a. fundet fotos af den smukke rejsestald, som lå på Bygaden mellem nummer 19 og 23, af vandtårnet omgivet af marker op til 'Olsens funkisvilla' og af de bygninger, der lå til højre og til venstre for hovedindgangen til Kirke Værløse Kirke, ligesom der er fundet et foto af mejeriet, de lå på det, der engang hed Stationsvejen, men som nu hedder Knud Hjortøs Vej," skriver foreningen.

Der er trykt et mindre oplag, og salget skal støtte husmoderforeningen. Den kan bestilles på www.husmoderforening.dk eller - som sagt - købes i Meny.

Bestil kalenderen på www.husmoderforening.dk eller køb den i Meny i Værløse.

jbt