DEBAT: Vi vil samarbejde om en ansvarlig økonomisk styring af Furesø

Af
Preben Sandberg Pettersson

førsteviceborgmester (S)

debat Flemming Oppfeldt kritiserer Socialdemokratiet for at ville sætte skatten op i Furesø i stedet for at effektivisere kommunens administration.

Lad det være sagt meget klart. Socialdemokratiet har ikke noget særskilt ønske om at hæve skatten. Tværtimod er Furesø den kommune i landet hvor personskat, ejendomsskatter og dækningsafgift samlet set er sat mest ned de seneste 10 år og det vel at mærke mens kommunen har haft en socialdemokratisk borgmester.

Mens Socialdemokraterne har haft bogmesterposten har hele byrådet kunnet samarbejde om at rette økonomien op. Også Venstre har været med i budgetterne. Og det er vi glade for. Den store gæld fra Farum-tiden er blevet reduceret med 600 miollioner kroner, særskatten i Farum er væk, og vi er igen en kommune, hvor mange borgere ønsker at flytte til.

Furesø er en effektiv drevet kommune. Når man ser på de nøgletal, der fremlægges af VIVE, det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, så ligger Furesø helt i bund, når man sammenligner administrationsudgifter pr. indbygger. Furesø har i 2019 administrative udgifter pr. indbygger på op til 5885 kroner. Dette overgås i hovedstaden kun af tre kommuner: Frederiksberg, Gentofte og Rudersdal, der i 2019 ligger marginalt bedre med op til 5441 kroner pr. indbygger. Alle andre hovedstadskommuner, herunder Ballerup, Ishøj, Vallensbæk, Høje Taastrup, Albertslund, Glostrup, Lyngby-Taarbæk, Egedal m.fl. ligger højere.

Siden 2010 har vi i fællesskab effektiviseret kommunens drift og administration med samlet over 350 millioner kroner. Det er noget nær Danmarksrekord. Vi skal i de kommende år fortsat have fokus på at drive kommunen så effektivt, som overhovedet muligt. Lad os fortsætte samarbejdet om det.

Socialdemokratiet er ikke tilhænger af skattestigninger, men når selv Rudersdal, der er en meget effektiv venstrekommune, nu med budget 2020 sætter skatten op med 50 millioner kroner, så kan det vel ikke være helt fremmed for Venstre her i kommunen at vende muligheden.

Vi betaler hvert år mere end 320 millioner kroner i udligning til andre kommuner. En ny udligningsreform rammer os med virkning fra 2021. Hvis vi skal betale mere her, KAN det kan det være relevant at sætte skatten op, hvis vi samtidig skal fastholde en god service. Vi betaler også 123 millioner kroner om året af på den særlige gæld, vi arvede fra Farumtiden. Disse to poster udgør sammenlagt mere end 15 procent af kommunens budget og er helt ekstraordinære økonomiske udfordringer, når vi sammenligner os med andre kommuner.

Vi socialdemokrater vil sikre god velfærd, stærke fællesskaber og grøn omstilling – også i de kommende år. Det forudsætter, at vi i Furesø har fokus på at drive kommunen effektivt og føre en ansvarlig økonomi, der skaber balance mellem udgifter og indtægter. Vi vil fortsat arbejde benhårdt på stram økonomistyring og vil drive kommunen effektivt i et bredt samarbejde i byrådet. Det er jo borgernes penge og velfærd det drejer sig om.

Publiceret 28 November 2019 14:58