Flere medlemmer af byrådet har været i direkte dialog med borgerne i Laanshøj om den nye lokalplan. Arkivfoto/privatfoto: Else-Maire Buch Leander

Flere medlemmer af byrådet har været i direkte dialog med borgerne i Laanshøj om den nye lokalplan. Arkivfoto/privatfoto: Else-Maire Buch Leander

Udvalgsmedlemmer om Laanshøj:

"Ny lokalplan er en god balance mellem forskellige hensyn"

Af
Helene Stolle

I aften, tirsdag den 10. januar, er der borgermøde om den nye lokalplan for Laanshøj, Lokalplan 122. Her kommer bølgerne til at gå højt, for selvom byrådet og forvaltningen har været i tæt dialog med beboerne i området og andre interessenter under udarbejdelsen af lokalplanen, føler beboerne sig ikke hørt. 
Men der er lyttet til dem, slår de socialdemokratiske medlemmer af miljø-, plan- og teknikudvalget Lone Christensen, Lene Munch-Petersen og Preben Sandberg Pettersson fast. 
Læs også: DEBAT: Kommunens tillidssvigt overfor borgerne
"Vi politikere skal have mange forskellige hensyn for øje og afveje dem over for hinanden. I Laanshøj gælder det nuværende beboere, kommende borgere i det fremtidige byggeri, grundejers interesser, naturen og hensynet til kommunens udvikling generelt. Lokalplanforslaget er efter vores opfattelse udtryk for en god afvejning og balance mellem disse forskellige hensyn", skriver de i en pressemeddelelse til Furesø Avis, hvori de også takker grundejerforeningen og beboerforeningen i Laanshøj samt Danmarks Naturfredningsforening for et stort engagement i processen. 
"I det år, der er gået, har der været afholdt otte møder med repræsentanter fra beboerne og DN FUresø for at kvalificere lokalplanforslaget. Det forslag, der nu foreligger, indebærer  langt færre boliger og lavere byggehøjder end det oprindelige forslag fra BoligEjendom. Fra politisk hold har det været vigtigt, at der vil blive bygget med respekt for områdets natur. Udsyn og ud- og indkig over flyvestationen skal bevares, og arkitekturen skal tage hensyn til områdets terrænforskelle, bevoksning og vådområder. Vi ønsker tæt, lavt byggeri og valg af farver og materialer, der spiller sammen med det eksisterende byggeri i Nordlejren", lyder det fra de tre socialdemokratiske udvalgsmedlemmer, der også understreger, at det nye lokalplansforslag tager beboernes bekymring for trafikafviklingen alvorligt. 
 

 

null

Publiceret 10 January 2017 11:02