I Furesø Kommune markerer enge, moser, skove og søer sig ifølge undersøgelsen som natur, der har national naturværdi. Arkivfoto fra Sortmosen: Martin Warming

I Furesø Kommune markerer enge, moser, skove og søer sig ifølge undersøgelsen som natur, der har national naturværdi. Arkivfoto fra Sortmosen: Martin Warming

Ny undersøgelse:

Furesøs natur har national naturværdi

Naturen i Furesø har det godt - det bekræfter en ny undersøgelse

Af
Martin Warming

Martin Warming

Furesøs skove, enge, moser og søer er naturperler. Furesøs natur er faktisk i så god stand, at den placerer sig som nummer fem på Naturkapitalen, der er en oversigt over naturens tilstand i landets 98 kommuner. Furesø scorer 57 point ud af 100 mulige. Landsgennemsnittet er 24 point.
Den flotte placering er selvfølgelig noget, der glæder John Ingenmann Allentoft(C), der er formand for miljø-, plan- og teknikudvalget i Furesø Kommune.
"At vi har god og unik natur, ved vi jo alle. Nu får vi bekræftet, at vi også er gode til at passe på den. Ikke overraskende for os, der bor her, men nu kan hele landet læse om det. Det har gennem mange år været en politisk ledetråd, at udvikling af nye bydele skal afbalanceres med hensyn til og beskyttelse af vores grønne områder. Nu bekræfter denne undersøgelse fra Århus Universitet og Danmarks Naturfredningsforening, at det er lykkedes. Selv om man mener, at man gør det rigtige, er det rart at få det bekræftet. Det giver selvtillid til at fortsætte anstrengelserne", siger udvalgsformanden.
Med naturkapitalen er det første gang, at der er skabt overblik over kvaliteten af naturen i landets 98 kommuner. I Furesø Kommune markerer enge, moser, skove og søer sig som natur, der har national naturværdi. Det betyder, at naturen er så god, at den vækker interesse ud over kommunens egne grænser, og at nogle sjældne og mere kræsne arter af dyr og planter trives her.
Læs også: Unikt landskab får status som naturpark
Ifølge seniorforsker på Aarhus Universitet, Rasmus Ejrnæs, bør kommunerne bruge naturkapitalen til at skabe sig et overblik over deres naturværdier.
"Naturkapitalen er en form for benchmarking, og det vil være oplagt, at kommunerne noterer sig, hvad de har af god og unik natur og ser på, om de gør nok for at passe på den. God natur kan jo også bruges aktivt til at lokke turister og skatteydere til kommunen", siger han i en pressemeddelelse.
Og det er John Ingemann Allentoft opmærksom på i forvejen.
"Den flotte placering underbygger også vort renommé som en attraktiv, grøn kommune, hvor det er rart at være. Kommer man fra København, er Furesø den første kommune nord/nordvest for København, hvor den frie natur og søer byder sig til. Det tiltrækker mange, som søger dels fritidsoplevelser og dels attraktive boliger. Sådanne boliger kan findes i vore nye bydele såsom Laanshøj, Farum Nord, Jonstrup Øst og Sydlejren. Denne undersøgelse bekræfter, at der i Furesø er en god balance mellem boliger og udfoldelsesmuligheder for borgerne og hensynet til vore natur- og fritidsværdier", mener John Ingemann Allentoft.


Top ti over kommuner med Danmarks rigeste natur:

Fanø 80 point
Læsø 78 point
Tårnby 72 point
Lyngby-Taarbæk 62 point
Furesø 57 point
Rudersdal 54 point
Hillerød 47 point
Helsingør 46 point
Halsnæs 44 point
Gribskov 43 point

Se alle kommunernes placering her: www.biodiversitet.nu/naturkapital

Publiceret 25 January 2017 05:00