Bondo om Laanshøj:

"Et af kommunens lavest bebyggede områder"

Af
Helene Stolle

Selvom der har været en lang proces op til selve høringsfasen for den nye lokalplan for Laanshøj, Lokalplan 122, fortsætter den ophedet debat om byudviklingen. Borgerne i området føler sig nemlig ikke hørt. Det fremgik også ved det nyligt afholdte borgermøde om lokalplanen.
I en mail til Furesø Avis skriver Jens Juul Olesen på vegne af den samlede beboerforening i området, Beboerforeningen Laanshøj, at borgmester Ole Bondo Christensen (S) er fejlinformeret af forvaltningen om bebeyggelsesomfanget i den nye lokalplan.
"På borgermødet gjorde Ole Bondo Christensen meget ud af at fortælle, at bebyggelsesomfanget i den nye lokalplan holder sig inden for den ramme, som var fastlagt i den nu tilsidesatte Lokalplan 72. Desværre er borgmesteren fejlinformeret", skriver Jens Juul Olesen og forklarer, at han mener, at borgmesteren blander æbler, pærer og bananer i sit regnestykke.
"Men det har vi lært i skolen, at man ikke kan", skriver Jens Juul Olesen og fortsætter:
"Hele Laanshøj-området er på 36 hektar svarende til 360.000 m2. Den oprindelige lokalplan, Lokalplan 72, fastlagde, at der kunne rummes beboelse på 12 procent af arealet eller 43.200 m2. Lad os kalde disse m2 for 'æble-m2'. I Kommuneplan 2009 og 2013 løftes bebyggelsesgraden fra 12 procent til 14 procent på grund af ændrede beregningsregler. Der er tale om en rent teknisk ændring, og det præciseres, at der ikke gives reel mulighed for flere boligkvadratmeter. Den eksisterende Laanshøj-beboelse udgør efter gamle regler 29.270 'æble-m2'".
"Nu skal Laanshøj så videreudvikles, hvorfor den maksimale beboelse udregnes til 14 procent af 360.000 m2 svarende til 50.400 m2 – vi kalder dem 'pære-m2'. Borgmesteren fortæller på borgermødet, at den nye lokalplan, Lokalplan 122, med sine 21.336 m2 beboelse holder sig inden for rammerne fra den oprindelige lokalplan, idet 50.400 'pære-m2' minus de allerede byggede 29.270 'æble-m2' svarer til, at der jo kan bygges 21.130 m2 ny beboelse. Sådan! Der kan altså opføres endnu 170 nye boliger eller 60 flere end de 110 boliger, som Lokalplan 72 gav mulighed for at opføre. Keine Hexerei nur behendigkeit", skriver Jens Juul Olesen.
Det regnestykke er Ole Bondo Christensen dog ikke enig i - heller ikke efter borgermødet.
"Målet er at sikre en god bebyggelse, der tager hensyn til de beboere, der allerede bor i området og til naturen. Der er i forslaget, der af et enigt miljø-, plan- og teknikudvalg og samt 19 ud af byrådets 21 medlemmer har sendt det i høring, lagt vægt på at sikre udkik ud over flyvestationen, en god arkitektur, der flugter den nuværende bebyggelse, gode fællesarealer, fælleshus, mulighed for bofællesskaber, økologiske korridorer og gode vej- og stiløsninger", skriver Bondo i en mail til Furesø Avis.
Heri forklarer han, at der i lokalplanforslaget er lagt op til en samlet bebyggelsesprocent på 14 procent, hvilket gør området til et af de lavest bebyggede områder i kommunen, og med en bebyggelsesgrad, der holder sig inden for de rammer, der har været fastlagt i kommuneplanen for området siden 2009.
"Laanshøj vil med den plan, der nu ligger, fortsat være en meget grøn bydel med grønne områder mellem husene og med de store naturområder på Flyvestationen ved Præstemosen og naturstøttepunktet Hjortøgård lige ude for døren. Det lokalplanforslag, der nu foreligger, er efter miljø-, plan og teknikudvalgets opfattelse en klar forbedring i forhold til de gamle planer, som på visse områder var langt tættere og markant bebygget blandt andet i det såkaldte område 2, der ligger foran det gamle kaserneomåde. Nu afventes høringssvarene, der vil indgå i udvalgets og byrådets endelige vurdering og beslutning om lokalplanen", lyder det fra borgmester Ole Bondo Christensen.

null

Publiceret 28 January 2017 10:04