Flemming Oppfeldt.

Flemming Oppfeldt.

DEBAT:

Skal vi opgive nærhedsskolen?

Flemming Oppfeldt, Søvej 5A, Farum

Ideelt set bør alle have et frit skolevalg. Men det gælder ikke for alle familier. Hvis man bor nord for Slangerupvej på Farum Kaserne, Rørmose- og Korsbjergområdet, Trevang og Gregerminde, så er "valget" Lyngholmskolen. Det er baggrunden for, at Furesø Venstre har udskrevet en folkeafstemning, blandt husstandene i Farum Nord, hvor partiet spørger om, hvad fremtidens nærhedsskole skal være: Lyngholmskolen eller Solvangskolen. Spørgsmålet går på, hvad familierne opfatter som deres næhedsskole. Det er ikke en konkurrence om, hvilken skole der er bedst. Men helt enkelt: skal vi opgive tanken om nærhedsskolen?

Afstemningen løber frem til torsdag den 8. juni. Der kan stemmes ved indsendelse af email på: skoleafstemning17@gmail.com
Det konkrete tema er: "Hvilken skole bør være fremtidens skole for det område, hvor I bor: Solvangskolen eller Lyngholmskolen?"

Husk at notere, hvilken vejadresse mailen kommer fra, så Venstre kan sikre at der kun stemmes 1 gang pr. husstand.

Publiceret 06 June 2017 11:20