Budskabet fra fagpersonerne på miljørådsmødet var enslydende, at afværgeanlæggene på Flyvestation fungerer godt og sikrer rent drikkevand.Arkivfoto

Budskabet fra fagpersonerne på miljørådsmødet var enslydende, at afværgeanlæggene på Flyvestation fungerer godt og sikrer rent drikkevand.Arkivfoto

Kommunen:

Der er styr på forureningen på flyvestationen

Beskyttelsen af miljøet på Flyvestationen var til debat på møde

På Miljørådets debatmøde i tirsdags blev beskyttelsen af miljøet på Flyvestationen sat på dagsordenen. Og debat- og spørgelysten var stor fra de cirka 60 interesserede fremmødte, fremgår det af en pressemeddelelse fra Furesø Kommune.
Siden Forsvaret forlod Værløse Flyvestation, er området kortlagt for forurening og renset op, så der er trygt at bo i den nye bydel, der er på vej. Igennem de seneste 25 år har Forsvaret drevet flere afværgeboringer, der sikrer, at forurening i de dybere jordlag ikke breder sig.
Læs også: Ny gæst på flyvestationen: Storken Oskar har indtaget Furesø
Anlæggene drives nu af det statslige udviklingsselskab Freja Ejendomme, der vil stå for driften de kommende fem år. Ansvaret for forureningerne er dog fortsat Forsvarets. Furesø Kommunes fører tilsyn med miljøbeskyttelsen og afværgeanlæggene på Flyvestationen og vil også gøre det i fremtiden.
Miljørådets formand, Ingvar Frier indledte det velbesøgte møde, hvor også grundvandsspecialisten Walter Brüsch fra Danmarks Naturfredningsforening og konsulenter fra rådgivningsfirmaet Niras deltog.
Budskabet fra fagpersonerne var enslydende, at afværgeanlæggene på Flyvestation fungerer godt og sikrer rent drikkevand.
Miljørådet rejste på mødet kritik af, at ansvaret for driften af afværgeforanstaltningerne skal overgå til de kommende grundejere om fem år efter den aftale, som Freja har indgået med køberne af grundene på Flyvestationen.

Grundejere får driftsansvar

Med til mødet var også det kommende bofællesskab Mageløse, hvor en repræsentant fortalte, hvordan de 29 familier har sat sig grundigt ind i de særlige forhold, der gælder på Flyvestationen.
Læs også: Flyvestationen får fire nye bofællesskaber
“Boligejerne overtager ikke ansvaret for forureningen. De betaler til driften af afværgeanlæggene gennem en grundejerforening. Udgifter over et vist beløb betales af Forsvaret. Det giver den enkelte grundejer tryghed,” siger Karen Mosbech, administrerende direktør i Freja Ejendomme.
Den årlige udgift i Sydlejren til drift og vedligeholdelse af afværgeboringer er fastsat til maksimalt 3.000 kr. årligt pr. grundejer. Afværgeanlæggene pumper årligt 300.000 kubikmeter grundvand op, så vandet ikke trænger ned i forurenede jordlag.
jesl

Publiceret 24 September 2017 06:00