154 nye boliger skal der opføres i Sydlejren. På torsdag er der borgermøde om planerne. Illustration: Henning Larsen.

154 nye boliger skal der opføres i Sydlejren. På torsdag er der borgermøde om planerne. Illustration: Henning Larsen.

Borgermøde:

På torsdag sættes der lup på Sydlejrens fremtid

Netop nu er lokalplanforslaget for fire nye boligområder i Sydlejren på Flyvestation Værløse sendt i høring, og på torsdag den 28. september er der borgermøde om planerne

Furesø Kommune har sendt forslag til Lokalplan 121-1 for fire nye boligbebyggelser i Sydlejren i høring.
På torsdag den 28. september inviterer Furesø kommunen alle interesserede til borgermøde om planerne for Sydlejren, hvor det overordnede mål er at skabe attraktive boligområder med i alt 154 boliger i respektfuldt samspil med naturen og et kreativt erhvervsliv i baghaven.
Fik du læst: Nik & Jay vender hjem: Giver koncert i Galaksen
“Som beboere og besøgende på flyvestationen har vi adgang til fantastiske naturoplevelser under historiens vingesus. Det er op til os at sikre, at der bliver bygget bæredygtigt med udgangspunkt i stedet og historien. Bebyggelserne følger intentionerne fra Lokalplan 121 og den helhedsplan, der lå til grund herfor, men bebyggelsernes disponering er ændret noget - specielt for de to bofælleskaber, der begge etableres som bilfrie boligmiljøer, og jeg ser frem til at få feedback på disse planer”, siger formand for Miljø-, Plan- og Tekniudvalget, John Ingemann Allentoft (C) i en pressemeddelelse fra kommunen.
De fire nye boligbebyggelser består af to byggerier syd for Perimetervej: Gårdhavehusene med 29 tæt lave boliger og et fælleshus (bofællesskabet Mageløse) samt Staldhusene med 43 boliger og et fælleshus (bofællesskabet Eco Village). Nord for Perimetervej etableres to private rækkehusbyggerier Bringegårdene med 42 boliger og Officershusene med 40 boliger (REKA Gruppen).
På borgermødet vil lokalplanforslaget blive præsenteret, og der vil være lejlighed til at møde repræsentanter for de kommende bygherrer. Bofællesskabet Mageløse har ladet arkitektfirmaet Henning Larsen tegne deres bebyggelse, mens Tredje Natur og Vandkunsten står for de øvrige byggerier.
Læs også: Kommunen: Der er styr på flyvestationens forurening
“I byrådet lægger vi vægt på, at planlægningen af Sydlejren og udformningen af de enkelte bebyggelser sker på en velovervejet måde i forhold til terrænet og omgivelserne, herunder til nærliggende bygninger. De enkelte byggerier skal være båret af en arkitektonisk idé, som tilfører omgivelserne værdi og som appellerer til en bred gruppe af borgere - unge såvel som seniorer, og ikke mindst børnefamilierne”, lyder det fra John Ingemann Allentoft.
Borgermødet holdes på det nye, fælles rådhus i Værløse på torsdag den 28. september klokken 19-21.
Lokalplanforslaget er i høring frem til den 12. november.
hhs

Publiceret 26 September 2017 05:00