Der bliver brugt mere tid på byrådsarbejdet i dag end tidligere. Det viser en ny undersøgelse, der slår fast, at tidsforbruget i dag i gennemsnit er dobbelt så højt, som det var i 1970 for landets byrådsmedlemmer. Arkivfoto: Jens Berg Thomsen

Der bliver brugt mere tid på byrådsarbejdet i dag end tidligere. Det viser en ny undersøgelse, der slår fast, at tidsforbruget i dag i gennemsnit er dobbelt så højt, som det var i 1970 for landets byrådsmedlemmer. Arkivfoto: Jens Berg Thomsen

Det tager tid - meget tid - at være kommunal-politiker

Et byrådsmedlem bruger i dag dobbelt så meget tid som i år 1970, viser en ny undersøgelse

Et stigende antal timer er hvad der skal til for at læse dagsordner og bilag igennem og for at holde møder for landets byrådspolitikere. Det viser en ny undersøgelse fra VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Medlemmerne bruger i dag dobbelt så meget tid, som et byrådsmedlem gjorde i 1970, og arbejdstiden løber i gennemsnit op på 19 timer på en uge, viser analysen.
“Lokalpolitikerne oplever konflikter mellem deres arbejdsliv og privatliv. Over 60 procent angiver, at hvervet ”helt sikkert” eller ”til en vis grad” tager tid, der går ud over privatlivet,” lyder en af konklusionerne.
Men tiden fører også resultater med sig.
Fik du læst: Nye planer for det gamle posthus i Værløse
“Mange kommunalbestyrelsesmedlemmer finder, at det lykkes dem at få gennemført mærkesager. Både den selvopfattede indflydelse på mærkesager og på kommunens budget er steget i forhold til i 2009,” står der også.
Og undersøgelsen viser også, at 84 procent af de spurgte politikere vil genopstille ved valget den 21. november.
“Kommunalpolitikernes rolle og arbejdsvilkår spiller en stor rolle i forhold til, hvordan nærdemokratiet fungerer. Den stigende arbejdstid blandt kommunalbestyrelsesmedlemmer giver anledning til opmærksomhed, eftersom et for stort arbejdspres kan have konsekvenser for den politiske rekruttering. Derfor er en vigtig debat, hvad man kan gøre for at mindske arbejdsbyrden. Ligeledes er der god grund til løbende at følge udviklingen i lokalpolitikernes arbejdspres og arbejdsvilkår i bredere forstand,” skriver VIVE.
Fik du læst: Udlejningschef: "Ingen konkrete planer om ny café på Værløse Bymidte"
Hvis der skulle komme flere penge i kassen, og de kunne bruges, anfører politikerne, at folkeskolen, dagtilbuddene og ældreområdet stod over for et løft. Hvis politikerne skal pege på steder at spare, peger de på administration, vejvæsen, idræt, kultur og fritid som steder, der stod over for at modtage færre penge.
Analysecenteret har fået svar fra 838 byrådsmedlemmer fra Danmark. Undersøgelsen skete også i 2009 og i 2013.
jbt

null

Publiceret 18 November 2017 05:00