Selvom der ikke var nogen spænding om borgmesterposten i Furesø, er den endelige konstitueringsaftale først lige faldet på plads.

Selvom der ikke var nogen spænding om borgmesterposten i Furesø, er den endelige konstitueringsaftale først lige faldet på plads.

Konstitueringsaftalen er faldet på plads

Af
Af Helene Holm Stolle

Det har taget næsten tre dage at få den endelige kosntitueringsaftale på plads i Furesø, men nu har alle partier skrevet under - herunder også Liberal Alliance, der i første omgang ikke var med i det brede samarbejde. 
Som forventet fortsætter Ole Bondo Christensen  som borgmester, mens Preben Sandberg Pettersson (A) bliver siddende som viceborgmester. 2. viceborgmesterposten forbliver på konservative hænder, men i den kommende byrådsperiode bliver det i skikkelse af partiets spidskandidat, Lars Carstensen. 
Fik du læst: Plakat på plakaten: Sådan kan man også takke sine vælgere
Konstitueringsaftalen har ifølge en pressemeddeelelse fra Furesø kommune fokus på velfærd, innovation og miljø, og det betyder blandt andet, at der er blevet oprettet flere udvalg - se faktaboksen nederst.
Læs hele konstitueringsaftalen her
"Det kommende byråd skal fokusere på en stærk velfærdsdagsorden: Gode skoler og daginstitutioner, god ældrepleje og gode forhold for udsatte familier og borgere. Det er baggrunden for de udvalg, vi nu nedsætter. Samtidig bringer vi en række af de nyvalgte byrådsmedlemmer i spil som udvalgsformænd og -næstformænd. Jeg tror, det giver en god dynamik og fornyelse. Det er rigtig glædeligt, at denne konstitueringsaftale har lagt spor for kommunens udvikling og sikrer et fokus på velfærd og miljø, samt at der fortsat vil være et bredt samarbejde, som vi har tradition for i Furesø Kommune", lyder det fra Ole Bondo Christensen. 
 
Fakta om konstitueringen:
 

Udvalg
Formand
Næstformand
Antal medlemmer i alt
Økonomiudvalg
Ole Bondo Christensen (A)
Preben Sandberg Pettersson (A)
7
Digitalisering og innovation
Lars Carstensen (C)
Ole Holleufer (I)
5
Byudvikling og bolig
Egil Hulgaard (C)
Lene Bang (A)
7
Natur, miljø og grøn omstilling
Lene Munch-Petersen (A)
Øjvind Vilsholm (Ø)
5
Kultur, fritid og idræt
Tine Hessner (B)
Muhammed Bektas (A)
5
Dagtilbud og familier
Bettina Ugelvig Møller (A)
Niels Bjerre Degn (A)
5
Skole og Ungdomsuddannelse
Henrik Poulsen (A)
Susanne Mortensen (C)
7
Sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv
Matilde Powers (A)
Lene Munch-Petersen (A)
7
Beskæftigelse og erhverv
Hasan Yilmaz (A)
Tine Hessner (B)
5
 
Ifølge pressemeddelelsen fra Furesø kommune besættes uUdvalgsposterne med en formand og en næstformand, der sikrer et tæt parløb om den politiske opgaveløsning. Ambitionen er, at alle udvalg skal arbejde målrettet med furesømodellen for borgerinddragelse inden for udvalgets opgaveportefølje. Denne særlige opmærksomhed på borgerinddragelse og furesømodellen sikres gennem en god opgavefordeling mellem formand og næstformand i udvalgene. Der er ligeledes et ønske om at arbejde med FN's verdensmål.
Parterne er endvidere enige om at søge et bredt samarbejde med og forpligtende inddragelse af andre partier i så mange sammenhænge som muligt og fortsat sikre den gode politiske tone og dialog, som byrådet har for vane.
 

null

Publiceret 24 November 2017 13:04