Furesø Kommune har endnu en gang sænket CO2-udledningen. Foto: Furesø Kommune

Furesø Kommune har endnu en gang sænket CO2-udledningen. Foto: Furesø Kommune

Furesø gør en forskel som klimakommune

De lavthængende frugter er plukket for længst. Alligevel viser det grønne regnskab for 2016, at Furesø Kommune fortsætter med at nedbringe sin CO2-udledning

10 procent mindre CO2 i 2016 end året før. Det er det vigtige og glædelige resultat af Furesø Kommunes indsats for klimaet. Med reduktionen fortsætter kommunen den målrettede omlægning til bæredygtige løsninger, som siden 2008 har hjulpet Furesø med at nedbringe CO2-udledningen med hele 47 procent. Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse. 
Fik du læst: Spritbilist med høj promille stoppet i Farum 
Omstillingen er et resultat af et samspil mellem teknik og adfærd. Investeringer i klimarenovering og overgang til CO2-neutrale energikilder betyder meget. Samtidig bliver medarbejdere og brugere stadigt bedre til at passe på energien og ressourceforbruget i de kommunale bygninger, de ændrer transportvaner til elbiler, elcykler og almindelige cykler, og de kommunale køkkener øger deres andel af økologi i maden, som nu er på 64 procent på tværs af både kantiner, skolekøkkener, plejehjem og cafeterier.
 

Fornuftige investeringer

"Det kan virke ret abstrakt, når vi taler om CO2-reduktioner. Men i reelle tal er der altså tale om, at Furesø Kommune i 2016 udledte 759 ton mindre CO2 i 2016 end i 2015. Det svarer til den CO2, 85 furesøborgere i gennemsnit udleder om året gennem deres vareforbrug, bolig, arbejde, transport mm. Den indsats er jeg virkelig stolt over at være bannerfører for," siger John Ingemann Allentoft (C), der som formand for Miljø-, Plan- og Teknikudvalget i Furesø Kommune har bakket op om en lang række af de bæredygtige initiativer.
Fik du læst: Hjertetræet står igen: Giv en gave, som gør en forskel
"Ikke mindst er det flot set i lyset af, at de helt oplagte miljøforbedringer allerede blev gennemført i de første år. Nu handler det om at holde fokus gennem investeringer og fornuft. For eksempel har vi med indkøbet af 14 nye elbiler allerede det første år reduceret brændstofforbruget med 8 procent fra 2015 til 2016. Vi kan altså se, at det nytter," understreger han.
Det gælder ikke mindst indsatsen i forhold til elektrificering af bilparken, hvor Furesø Kommune fik sine første to elbiler i år 2000. I dag består bilparken af 22 el-biler, 1 hybridbil og 64 elcykler. Med i indsatsen for grøn mobilitet tæller også 51 almindelige cykler, en delebilsordning med Nordsjællands Delebiler og de el-ladestandere og andre initiativer, der skal gøre det attraktivt for borgerne at vælge grønne løsninger.
"Global opvarmning er dette århundredes store udfordring. Jeg er glad for, at vi i Furesø kan gå foran. Vi leverer resultater, der er langt større end det, vi har forpligtet os til som klimakommune," konstaterer Furesøs borgmester, Ole Bondo Christensen (A), der er stolt over, at borgere og medarbejdere bærer så mange forbedringer videre gennem deres adfærd. 
Fik du læst: Bitterfissen er tilbage med ny dagbog: "Jeg er en endeløs brønd af ord"
"Tekniske forbedringer, der reducerer CO2-udledningen, og en fornuftig vedligehold af vores bygninger kan ikke bære et så flot resultat igennem alene. Det får vi kun gennem vores korps af flittige miljø- og klimaambassadører, der arbejder for klimarigtig adfærd på alle vores arbejdspladser og blandt brugerne. Foreninger og frivillige skal jo også vide, hvordan de kan gøre en forskel. Mange bidrager, og jeg er meget stolt over den fælles indsats," siger Ole Bondo Christensen, der samtidig understeger, at indsatsen på klimaområdet også har betydet betragtelige økonomiske besparelser på kommunens udgifter til vand, varme, el og kørsel gennemårene

Publiceret 29 November 2017 14:41