Muhammed Betkas (A) foran Værløse Boldklub, hvor han selv har været træner. Foto: Kristina Pihl

Muhammed Betkas (A) foran Værløse Boldklub, hvor han selv har været træner. Foto: Kristina Pihl

Fra Langhuset til byrådet

Den 22-årig kommende byrådspolitiker Muhammed Bektas fra Værløse stormede ind i byrådet med 524 personlige stemmer

Af
Af Kristina Pihl

Der lød jubelbrøl i atriumet i det nye rådhus, da det på valgaftenen stod klart, at Muhammed Bektas kom i byrådet. Med et personligt stemmetal på 524 var han socialdemokratiets anden største stemmesluger, kun overgået af borgmester Ole Bondo Christensen.
Med sine 22 år bliver Muhammed Bektas det yngste byrådsmedlem, Furesø nogensinde har haft, men til trods for sin unge alder er han allerede et kendt ansigt blandt mange børn og forældre i Værløse, hvor han både har været lærervikar på Søndersøskolen og træner i Værløse Boldklub.
Fik du læst: En vigtig håndsrækning: Furesøborgerne giver ænder, juleguf og gaver til trængende familier 
Den 1. januar træder han så ind i en ny rolle som byrådsmedlem, en rolle han ser frem til. For selvom dåbsattesten kun viser 22 år har Muhammed Bektas allerede flere års politisk bagage i rygsækken som formand for Furesø Ungeråd– bagage han nu vil bruge i sit nye virke som byrådspolitiker.

“Jeg glæder mig til at starte i byrådet og komme i gang med arbejdet. Jeg skal give den en skalle i de udvalg, jeg nu får, så jeg kan levere en masse og leve op til mine mærkesager,” fortæller han.

Værdier med hjemmefra

Muhammed Bektas er vokset op i Langhuset i Værløse som den mindste af en søskendeflok på tre. Selv beskriver han opvæksten i de gule boligblokke som tryg og omsorgsfuld. Begge hans forældre har tyrkiske rødder, og det er dem, der fra barnsben har lært ham at kæmpe for det, man gerne vil opnå. Begge forældre har arbejdet som ufaglærte, og med tre børn i huset, har de arbejdet hårdt for at skabe et godt liv for deres familie.
“Det har påvirket mig, at de har haft det så svært og arbejdet så hårdt, så det har gjort, at jeg har vidst, at man skal være arbejdsom og flittig for at kunne opnå noget i livet. Jeg har kunne spejle mig i dem hver gang og set, at når de har arbejdet hårdt, så skal jeg også arbejde hård, og det har jeg brugt både i min skoletid men også med fodbold og alt muligt andet. Går man ind i noget, skal man gøre det helhjertet,” lyder det fra Muhammed Bektas.
Fik du læst: Bytorvet skruer ekstra op for julehyggen i weekenderne
Forældrenes job som ufaglærte fik også indirekte en betydning for, at Muhammed Bektas i en alder i 22 år stillede op til byrådet. For da finanskrisen ramte Danmark mistede begge hans forældre deres job, og det betød, at forældrene ikke længere havde råd til at betale for Muhammed Bektas og hans bror fodbold. Men da en medarbejder fra kommunen en dag lagde vejen forbi familien for at høre, hvordan de havde det, fortalte Muhammed Bektas, der dengang gik i 6. klasse, at han var ked af, at han ikke længere kunne gå til fodbold. Kommunens besøg betød, at familien blev tilbudt en fritidspasordning, der er en ordning der betaler sportskontigenter for familier uden så mange penge, og det gjorde, at Muhammed Bektas og hans bror kunne fortsætte til fodbold. Episoden for næsten 10 år siden blev en øjenåbner for, hvor vigtig lokalpolitik er.

’Årets elev’

Han har lært hjemmefra, at uddannelse er vejen frem for at sikre en god fremtid. Så i skoleårene på Søndersøskolen var han flittig, og det var allerede her interessen for samfund og politik opstod. Sammen med søsteren, der også var politisk interesseret, blev det derfor til mange politiske diskussioner i hjemmet i Værløse.
Hvert år i barndomsårene tog familien på ferie til Tyrkiet, og her oplevede han den store forskel, der er på det danske og tyrkiske samfund. Rejserne til Tyrkiet har ifølge Muhammed Bektas haft betydning for hans senere politiske karriere.
“Mit politiske standpunkt kommer fra, at jeg har tyrkiske rødder. Det her velfærdssamfund, vi har i Danmark, er helt vildt unik, og sammenligner man med Tyrkiet, er der ting, der er radikalt anderledes. I Danmark har vi et sikkerhedsnet, der tager sig af os, vi har et sygehus osv, så jeg har altid sammenlignet Danmark med Tyrkiet”, fortæller han.
Fik du læst: Giv kommunen et praj om efterladte valgplakater
Efter årene på Søndersøskolen fortsatte Muhammed Bektas videre til Borupgaard Gymnasium i Ballerup, hvor han valgte den samfundsvidenskabelige linje. Her fik han øjnene op for, at politik ikke kun var noget, der foregik langt væk, men det var noget, man selv kunne blive en aktiv del af.
Muhammeds store social og politiske engagement forsatte op gennem gymnasieårene, hvor han både var aktiv i elevrådet og var med til at starte aktivitetsudvalg og et velgørenhedsprojekt i samarbejde med Plan Danmark. Velgørenhedsprojektet gjorde, at hver klasse fik et planbarn, som hver elev betalte 10 kroner til.
“Jeg har altid, når jeg har været sammen med jævnaldrende, været ham der gik forrest, ikke for at lede men for at få folk med. Jeg har den holdning, at vi sammen er stærkest, og løfter vi i flok og får bunden med, så får vi det bedre,” fortæller Muhammed Bektas.
Hans arbejde med velgørenhedsprojektet betød, at han blev sendt til Kenya, og også her oplevede han de store forskelle, der er mellem Danmark og Afrika. Han store sociale arbejde i gymnasiet blev da også belønnet, da han som student blev kåret til årets elev, og Muhammed Bektas fortæller, at den anerkendelse, der fulgte med titlen, fik betydning for, at han i 2014 stillede op til Ungerådet i Furesø, som han også blev formand for.
“At jeg blev kåret til årets elev er en af ting, der har givet mig et boost. Det er dejligt, når ens arbejde bliver belønnet. Jeg tror også, det er vigtigt for unge mennesker at blive anerkendt, når de har gjort en indsats. Titlen gav mig helt sikkert et videre skub i forhold til at stille op til ungerådet. Det med at blive klappet op af 400 elever og deres forældre, det var en helt særlig oplevelse”.

Fra lærervikar til politiker

Da gymnasietiden var ovre tog Muhammed Bektas tilbage til Søndersøskolen. Denne gang som lærervikar. Efter syv måneder som lærervikar i den 'almindelige' folkeskole blev han tilbudt en fast stilling som lærer for modtagerklassen på skolen - en basisklasse for flygtningebørn.
De næste ti måneder underviste han flygtningebørn, og tiden som underviser gav ham en helt ny forståelse for sin egen families første tid i Danmark. For knap 40 år forinden Muhammed Bektas stod som lærervikar på Søndersøskolen, havde hans mor, der selv rejste til landet sammen med sin familie som 14-årig, selv modtager undervisning i en modtagerklasse. Nu var han kommet om bag den anden siden af katederet, og her kunne han være rollemodel for nogle børn.
Fik du læst: Furesø gør en forskel som klimakommune
“Da jeg var lærer i modtagerklassen, så jeg, hvor svært nytilkommende har det, og hvor svært min mor havde det, da hun kom til Danmark. Jeg mærkede samtidig i modtagerklassen, at jeg kunne bidrage med noget og gøre en forskel. Jeg kunne være en rollemodel, som de ser op til mig og lytter til, og det var fantastisk” fortæller han.
I dag læser Muhammed Bektas økonomi på Københavns Universitet, hvor han er i gang med 3. semester, og selvom studierne i København er tidskrævende, er han ikke i tvivl om, at han sagtens kan få det til at passe sammen med jobbet som byrådspolitiker, for ligesom med alt andet i livet, går Muhammed Bektas 100 procent ind i jobbet som byrådspolitiker. Han ser frem mod tiden i byrådet, som han betegner som en læringsperiode.
“Jeg glæder mig til at komme i gang, men jeg ser også de næste fire år som en vigtig læringsperiode, hvor jeg vil suge noget erfaring til mig i forhold til byrådsarbejdet”,

Publiceret 30 November 2017 10:00

Gratis film med Farum Jazzklub

arrangement Gratis filmforevisning ved Farum Jazzklub inviterer til gratis filmforevisning for medlemmer i Grafen i Farum Kulturhus torsdag 21. november kl. 18.

Her viser man 'Round Midnight', en film om Dexter Gordon fra 1986.

Filmen er en Hollywood-produceret spillefilm der handler om Jazz og jazzmusikere i slutningen af 1950'erne. Dale Turner, der et jazzgeni på en saxofon, har svært ved at blive anerkendt i hjemlandet USA. Han flytter derfor til Paris, hvor han bliver venner med musikelskeren Francis, der designer plakater.

Filmen er både humoristisk og rørende og rummer mange musiske indslag med datidens musikere. I filmen medvirker bl.a Mads Vinding, Palle Mikkelborg, Herbie Hancock, John McLaughlin, Wayne Shorter, Ron Carter og flere andre.

Filmen viser omkostningerne ved en kunstnerisk aktivitet der er så intens og krævende, men samtidig er den en hyldest til det frigørende og inspirerende i jazzen.

Filmen er med engelsk tale og ikke tekstet.

jesl