Sådan ser den ene indgang ud ved den gamle beskyttelsesgang på flyvestationen. Foto: Naturstyrelsen

Sådan ser den ene indgang ud ved den gamle beskyttelsesgang på flyvestationen. Foto: Naturstyrelsen

Nu får flagermusene fin bolig på flyvestationen

En gammel beskyttelsesgang fra besættelsestiden er ved at blive omdannet til bolig for flagermus og andre krybdyr

Af
Helene Stolle

En tidligere beskyttelsesgang fra besættelsen er ved at blive gjort klar som bolig for de flagermus og andre dyr, der holder til på den gamle flyvestation i Værløse. Det fortæller skovrider Kim Søderlund.
Indretningen af beskyttelsesgangen sker samtidig med, at flere af de gamle bygninger på flyvestationen rives ned, og projektet involvere både frivillige naturinteresserede, unge fra den sociale institution Task Forsk Green, samt personale fra Naturstyrelsen. 
Fik du læst: Efter tiltagende hærværk med biler: politiet anbefaler videoovervågning
Inden nedrivningen af de gamle bygninger begyndte, har Carsten Juel fra Danmarks Naturfredningsforening Furesø gennemgået alle bygninger for at undersøge, om flagermusene boede i dem. Ifølge Naturstyrelsen var det ikke tilfældet, men da der blev set flagermus i området, er der en god mulighed for, at der nu, hvor de fremover kan søge ly i den gamle beskyttelsesgang, kan komme en fin bestand af flagermus på flyvestationen.
I en pressemeddelelse fortæller Naturstyrelsen, at beskyttelsesgangen i sin tid blev gravet ind i skrænten mod Laanshøj-bebyggelsen der, hvor der nu er fårefold. Der havde tyskerne gravet såkaldte felthangarer ind i skrænten til deres jagerfly, og derfor blev der opført løbegange som beskyttelse for piloterne ved et eventuelt flyangreb. Det er i sådan en løbegang, der nu indrettes flagermusboliger.
Fik du læst: Bondo vil nedsætte støjgruppe
Den nordlige trappe er blevet lukket, og i indgangen mod syd er der sat en metaldør i med en smal sprække foroven til flagermus og en sprække forneden til padder og krybdyr. Håbet er, at tudser, snoge, frøer og firben samt en stor mængde insekter også vil søge ind i gangen for at få et godt sted at bo eller overvintre. Derfor lægger Task Force Green også bunker af kvas, grene, sten og blade ind, så dyrene kan finde sig et sikkert sted at bosætte sig eller overvintre i. Sprækken er lavet så smal, at katte ikke kan komme derind og forstyrre de vilde dyr.
“Der er sikkert også en masse insekter, snegle og andre smådyr, som får glæde af denne indgang. Allerede nu er der godt med søvnige myg, bænkebidere og nogle sommerfugle har endda valgt at overvintre derinde”, fortæller Carsten Juel.

Ingen sikkerhedsfare

i pressemeddelelsen fortæller Naturstyrelsen, at beskyttelsesgangen er udformet som en knækket tunnel, der skulle give beskyttelse ved et eventuelt angreb. Gangen zig-zagger derfor fra åbningen i syd til en nu nedlagt trappe i nord. Som en lille blindtarm ligger der et stykke inde et ganske lille rum, der under et flyangreb kan rumme tre slanke personer, hvis de klemmer sig godt sammen. Den nordlige dør er som nævnt blevet lukket, og trappeskakten er blevet fyldt op med mange kubikmeter grus, så besøgende på flyvestationen ikke kan styrte ned i trappeskakten.
“Vi har valgt at lukke indgangen mod nord for dels at undgå, at folk eller dyr styrter ned i trappeskakten og dels for at undgå, at der bliver gennemtræk dernede. Specielt flagermus kræver her i vinterhalvåret meget stabile temperaturer uden de store udsving, og det har vi opnået nu”, fortæller Kim Søderlund og Charlotte Mølgaard, der er projektleder i Naturstyrelsen. 
De er begge overbeviste om, at der er skabt optimale forhold for flagermuse på stedet, når gangen også bliver møbleret og indrettet, så den virker tillokkende for forskellige dyr.
Fik du læst: Tid til et farvel: Afskedsreception for Lisette Thamdrup 
Det er de unge fra Task Force Green, der tager sig af indretningen i gangen, der med kvas og særlige 'flagermushylder', som dyrene kan hænge og gå i dvale, indretter gangen, så den bliver huleagtig.
Michael Hvalsøe-Simonsen, som er leder af Task Force Green, fortæller, indretningsarbejdet passer rigtig godt til de unge.
“De sætter hylder op i form af planker og paller, sten og grene. Her bruger de unge kræfter og arbejder med et projekt, som i den grad gavner ikke kun dem selv men i særdeleshed også andre - nemlig flagermusene. Samtidig skal de bruge kræfter og samarbejde, så der er megen god læring i at hjælpe flagermusene med at flytte ind”, fortæller han.
”Vi er i Naturstyrelsenklar over, at en låst dør kan virke tiltrækkende på pilfingre og andre nysgerrige, der måske forestiller sig, at der bag døren kan ligge spændende efterladenskaber fra tyskertiden. Det vil vi gerne understrege, at det absolut ikke er tilfældet. Inde i gangen er der nu nærmest helt tomt på nær bunker af kvas samt nogle paller og trælægter, der er sat op til flagermusene og de andre dyr, der finder derind”, lyder det fra Kim Søderlund og Charlotte Mølgaard.

Optimismen spirer

Ifølge Naturstyrelsen er håbet med omdannelsen af den gamle beskyttelsesgang at, at rigtig mange flagermus vil overvintre derinde, mens de om sommeren vil bruge gangen til at yngle i eller lave kolonier af ikke-ynglende hanner.
”Tiden vil vise om det lykkes, men vi er optimistiske, da der ses både brunflagermus og den lille dværgflagermus i området”, lyder det fra Carsten Juel fra Danmarks Naturfredningsforening Furesø.

Publiceret 14 December 2017 10:32