Næsten 24.000 borgere i Furesø er medlem af en af kommunens 77 foreninger. Alene i 2017 er der kommet 700 nye medlemmer til. Arkivfoto: Martin Warming

Næsten 24.000 borgere i Furesø er medlem af en af kommunens 77 foreninger. Alene i 2017 er der kommet 700 nye medlemmer til. Arkivfoto: Martin Warming

Furesøborgerne er vilde med idræt:

Næsten 24.000 borgere er medlem af en forening

På et år er mere end 700 borgere i Furesø Kommune blevet medlem af en sportsklub

Det går fremad for foreningsidrætten i Furesø Kommune. Det viser de seneste medlemstal fra DGI og Danmarks Idrætsforbund (DIF). I det seneste år fra 2016 til 2017 er de lokale idrætsforeninger gået 719 medlemmer frem, så der nu er 23.795 medlemmer fordelt på kommunens 77 foreninger.

Fik du læst: Mere asfalt  til små og store hjul på flyvestationen 

”Kommunerne spiller en afgørende rolle for, at foreningsidrætten fortsætter med at stå stærkt i Danmark. I idrætten arbejder vi for at skabe tilbud, der er tilpasset de ændrede idrætsbehov i befolkningen. Ikke mindst med nye og mere fleksible motionstilbud. Det er helt afgørende i vores “Bevæg dig for livet-samarbejde” i DGI og DIF og afgørende for at nå målsætningen om at blive den mest idrætsaktive nation i verden,” siger Søren Møller, formand i DGI.

Fremgang i hele Danmark

På landsplan går det også opad. Her er der fremgang på 9.095 unikke medlemmer, så det samlede medlemstal i de to organisationer nu er på 2.230.856 fordelt på 11.479 foreninger.

For at styrke samarbejdet med landets kommuner har DGI og DIF foreløbig indgået seks kommunale aftaler med Aalborg, Frederiksberg, Gentofte, Holstebro, Ikast-Brande og Skive, og flere er på vej:

Fik du læst: Vilsholm i Folketinget

”Vi håber, at så mange af landets kommuner som muligt vil dele vores vision om at få flere ind i idrættens fællesskaber. Det giver livskvalitet til den enkelte og styrker både sammenhængskraft og økonomien lokalt. Idrætten skal i højere grad indgå i det kommunale forebyggelsesarbejde, og så skal det tænkes ind på tværs af forvaltninger i alt fra sociale indsatser til beskæftigelsesindsatser og på sundhedsområdet. Foreningsidrætten skal være for alle,” siger Niels Nygaard, formand i DIF.

Flere kvinder

På landsplan er der kommet flere kvinder i idrætten, så de med 43,4 procent udgør den største andel nogensinde. Tallene viser også en stigning blandt den ældre befolkningsgruppe. Der er kommet 10.671 flere medlemmer over 60 år fra 2016 til 2017.

Publiceret 10 April 2018 09:00