Den politiske retning er sat:

Fortsat fokus på fællesskaber, velfærd og grøn omstilling

Som en af sine første store opgaver har det nye byråd vedtaget et fælles arbejdsprogram, der rækker flere år ud i fremtiden. Målet er stærkere fællesskaber, velfærd og grøn omstilling

Af
Helene Stolle

Selvom der er nye ansigter i byrådet i Furesø, fortsætter arbejdet med udvikling af kommunen i samme retning som de foregående år, hvor der er fokus på at sikre stærkere fællesskaber, velfærden og en grøn omstilling. Det samlede byråd har netop vedtaget det fælles arbejdsprogram, der sætter kurs for det politiske arbejde fremover.

Fik du læst: Så skydes sommeren i gang: Rokkedyssegaard åbner fredag 

“Med det nye arbejdsprogram bygger vi videre på den gode udvikling i Furesø. Vores borgere er glade for at bo her. Vi har et rigt forenings-, kultur- og idrætsliv. Vi passer på vores smukke natur. Vi er årets ungdomskommune, har gode skoler og en god ældrepleje”, siger borgmester Ole Bondo Christensen (A) i en pressemeddelelse fra Furesø Kommune, hvori han også understreger, at det fælles arbejdsprogram er et godt grundlag for arbejdet de kommende år.

“Det lover godt for Furesøs fremtid og for samarbejdet om de gode løsninger”, siger han.

Fik du læst: Erann DD er klar til at indtage Bytorvet 

Selvom det politiske arbejdsprogram altså er vedtaget, er det stadig bare i overskriftsform, og det, mener Venstres Gustav Juul, er vigtigt.

“Arbejdsprogrammet er et fint udgangspunkt for en god start på samarbejdet i byrådet. Det er vigtigt for Venstre, men samtidig er det også vigtigt at bemærke, at byrådet endnu ikke har taget stilling til den konkrete udmøntning, prioritering og finansiering af de enkelte indsatser. Det ser vi frem til blandt andet sker ved de kommende budgetforhandlinger”, lyder det fra Gustav Juul.

Borgerinddragelse

Det fælles arbejdsprogram vil altså fortsætte med at sikre de stærke fællesskaber i foreningsliv, på arbejdspladser og i lokalsamfund, så alle kommer med, og i pressemeddelelsen fremgår det, at velfærden skal styrkes, så borgerne oplever en tryg og sikker hverdag, ligesom naturbeskyttelse, bærdygtighed og grøn omstilling er vigtige hovedpunkter. Men udviklingen kan ikke gå den vej uden at få borgerne med.

Læs også: Politikere: "Vi glæder os til en afklaring om kunstgræsbanen i Hareskov"

“Når vi skal indfri de mange mål i arbejdsprogrammet, er det helt afgørende, at vi sikrer en god borgerinddragelse, at vores dygtige medarbejdere trives og udvikler sig, samt at der fortsat er styr på økonomien”, slår Ole Bondo Christensen fast og fortæller, at der allerede er fastsat to datoer for dialogcafémøder, hvor borgere kan komme md input til de konkrete indsatser i arbejdsprogrammet.

Dialogcafémøderne holdes den 22. og 31. maj - tid og sted oplyses senere.

Publiceret 27 April 2018 08:00