Furesø Musser har udvalgt seks af FN's verdensmål, som de nu vil arbejde med.

Furesø Musser har udvalgt seks af FN's verdensmål, som de nu vil arbejde med. Pressefoto

Furesø Museer arbejder for bæredygtig udvikling

Museets ansatte vil arbejde med seks ud af FN's 17 verdensmål

Verdensmål Da Furesøs byråd sidste år konstituerede sig, blev det aftalt, at kommunen skulle arbejde med FN's verdensmål. På Furesø Museer har de valgt at fokusere på seks ud af FN's 17 verdensmål. Det drejer sig især om uddannelse, ligestilling, og bæredygtighed i lokalsamfundet.

"Når man ser på Verdensmålenes overskrifter, kan det være en udfordring at se, hvor og hvordan man selv kan gøre noget. Men hvis man i stedet ser på dem som et generelt ønske om en bæredygtig udvikling, kan man koncentrere sig om sine umiddelbare omgivelser. Det handler i virkeligheden i al sin enkelthed om at danne små fællesskaber i det store. At gøre en forskel i det nære, som kan betyde noget for det fjerne," fortæller museumschef Cathrine Kyø Hermansen.

Et robust lokalsamfund

Et af verdensmålene handler bl.a. om at gøre lokalsamfund inkluderende og robuste, og på dét punkt arbejder Furesø Museer bevidst for at åbne museumsrummet op og give lokalsamfundets borgere en stemme i museets historiefortælling, hvilket blandt andet kan ske ved borgerinddragelse i udstillingsplanlægning, samskabelse i fortælleværksteder og samarbejder på tværs med erhvervs- og foreningsliv, det oplyser Furesø Museer i en pressemeddelelse.

Det handler i virkeligheden i al sin enkelthed om at danne små fællesskaber i det store

"Det er dejligt, når en lokal institution som Furesø Museer tager téten og arbejder helt konkret med verdensmålene så de giver relevans - også i det daglige. Det er god inspiration for andre kulturinstitutioner og giver et flot løft til reel borgerinddragelse, som vi kan være stolte af både lokalt og globalt," siger kulturudvalgsformand i Furesø Byråd Tine Hessner.

På Furesø Museers hjemmeside og sociale medier kan man følge museernes arbejde med Verdensmålene og selv blive inspireret til at hjælpe bæredygtigheden på vej.

FN's verdensmål

FNs Verdensmål blev til på et topmødet i New York i 2015.

Verdensmålene skal frem til 2030 sikre en bæredygtig udvikling for både mennesker og den planet, vi bor på.

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål, som forpligter alle FN's 193 medlemslande til bl.a. at reducere uligheder, sikre god uddannelse og mere bæredygtig økonomisk vækst. Målene fokuserer også på at fremme stærke institutioner og på at styrke internationale partnerskaber.

Publiceret 24 May 2018 06:00