Der er flere byggeprojekter på den tidligere Flyvestation, som er gået i gang, som billedet viser. Men grunden, som denne artikel omhandler, undersøges stadig for forurening

Der er flere byggeprojekter på den tidligere Flyvestation, som er gået i gang, som billedet viser. Men grunden, som denne artikel omhandler, undersøges stadig for forurening Foto: Anne Lønstrup

Nu rykker afklaringen om forurenet grund i Jonstrup nærmere

Undersøgelserne af byggegrunden på Jonstrupvej har taget tid, fordi Region Hovedstaden vil have afklaret, om forureningen på grunden kan udgøre en risiko for grundvandet.

Af
Anne Lønstrup

Som nabo til den tidligere Flyvestation Værløse følger Per Bodholt udviklingen af Sydlejren tæt. Han bor i Jonstrup og undrer sig over, at der stadig tages jordprøver på en grund overfor den tidligere sydvagt.

”Jeg har fulgt planerne for udviklingen af Flyvestationen tæt og var allerede for flere år siden til et borgermøde, hvor folk fra kommunen fortalte, at grunden på Jonstrupvej over for Sydvagten skulle bebygges som en af de første,” fortæller Per Bodholt.

Han frygter, at grunden er så forurenet, at der ikke kan bygges på den.

Ifølge konsulent Heidi Uttenthal Bay fra Miljø og Ressourcer i Region Hovedstaden har de langvarige og grundige undersøgelser imidlertid handlet om at finde ud af, om forureningen på grunden kan udgøre en risiko for grundvandet.

”Vi har en interesse i forureningen i forhold til at beskytte vores grundvand. Hvis man bygger ovenpå forureningen, vil det være svært for regionen at undersøge den, og det ville være fordyrende for vores indsats,” siger hun.

Heidi Uttenthal Bay understreger, at grundejeren i dialog med regionen har valgt at vente med at bygge, fordi regionen stadig er i gang med sine undersøgelser.

To punktforureninger

Søren Due Hansen, som er medejer af grunden, forklarer overfor Furesø Avis, at der findes to såkaldte punktforureninger på grunden, som han var med til at købe i juni 2016 - velvidende, at den var blevet forurenet i Forsvarets tid.

”Vi kunne have gået i gang med at rense grunden og bygge. Men vi har valgt at vente, til Region Hovedstaden har tilendebragt sin meget grundige undersøgelse af, hvor forureningen ligger, da de har interesse i og ansvar for at sikre grundvandet ca. 13 meter under terræn. Undersøgelserne har stået på i halvandet år og nærmer sig afslutningen,” siger han.

Om de to punktforureninger forklarer han:

”Den ene punktforurening er en olieforurening, primært fra en gammel fjernet olietank, som vores rådgiver Jord & Miljø A/S i samarbejde med kommunens miljømyndighed har afgrænset. Den kan oprenses relativt nemt i form af bortkørsel af den berørte jord. Den anden forurening er mere diffus og ligger længere nede i jorden. Region Hovedstaden vil gerne undersøge, om den kunne betyde en risiko for deres grundvandsmagasin. De har gennemført flere målinger og har indkredset præcis, hvor den ligger, og hvordan den bevæger sig,” siger Søren Due Hansen.

Naboer er informeret

Søren Due Hansen påpeger, at grundens umiddelbare naboer, beboerne i Bringehusene, er informeret om arbejdet og ikke har ytret bekymring. Han tilføjer, at kommunen tidligere godt kan have oplyst, at grunden skulle bebygges som en af de første på Flyvestationen, men at ejeren bestemmer dét spørgsmål.

Søren Due Hansen oplyser endvidere, at kun ca. fem pct. af grundens areal er forurenet. Der har tidligere samlet sig vand oven på en gammel kælderudgravning på grunden, fordi grundvandspejlet står højt. Dette vand var ikke grønt af forurening men af alger, hvilket er dokumenteret via vandprøver over for kommunens miljømyndighed.

Publiceret 24 May 2018 09:14