Bettina Ugelvig Møller (A) er slet ikke i tvivl om, at Bifrost har flere og bedre rammer for institutionsbørnene en Kildehuset.

Bettina Ugelvig Møller (A) er slet ikke i tvivl om, at Bifrost har flere og bedre rammer for institutionsbørnene en Kildehuset. Pressefoto

Udvalgsformanden: "Vi tager arbejdsgruppens anbefalinger med"

Bettina Ugelvig Møller understreger, at der bliver lyttet til Kildehusets arbejdsgruppe

Af
Kristina Pihl

Svar Udsigten til at Kildehuset måske skal flytte til Bifrost har fået flere forældre til at reagere.

Formanden for Udvalget for dagtilbud og familier, Bettina Ugelvig Møller (A), kan godt forstå, at mange forældre er glade for institutionens nuværende placering ved Farum Hovedgade, men hun ser bedre muligheder i Bifrost.

"Kildehuset har en helt unik beliggenhed i dag. Ved at flytte det til Bifrost er børnene stadigvæk i grønne omgivelser, og de har nogle sportsfaciliteter tættere på sig. Der er ingen tvivl om, at Kildehuset bliver et andet tilbud end i dag, men ellers er det forhåbentlig de samme mennesker, der flytter med over i Bifrost, og det er væsentligt," siger Bettina Ugelvig Møller.

Flyttes Kildehuset til Bifrost vil normeringen øges med 11 børn.

"Forældrene har i ét af de scenarier, som de har arbejdet med i forhold til at fremtidssikret Kildehuset, forslået at øge normeringen med 11 børn for at få et bedre flow mellem vuggestue og børnehave, og det er også noget af det, vi vil gøre, hvis Kildehusets flytter til Bifrost. Vi vil gerne have, at Kildehuset vokser med 11 børn. og det er det. Det skal ikke være større," fortæller udvalgsformanden.

Bettina Ugelvig Møller understreger, at hvis Kildehuset flyttes til Bifrost vil arbejdsgruppens anbefalinger blive inddraget i procesessen.

"Jeg kan til dels forstå, at forældrene har følelsen af, at der ikke er blevet lyttet til dem. Det jeg synes er vigtigt er at tage nogle af de anbefalinger, som de har beskrevet blandt andet i forhold til indretning og legeplads og komme dem ind i Bifrost. Vi skal være rigtige dygtige, når vi beder borgerne bruge tid og engagement på kommunale tilbud, og vi skal være gode til at sætte rammerne, men lige meget hvad, er det de valgte politikere, der skal få økonomien og tilbuddene til at hænge sammen”," lyder det fra Bettina Ugelvig Møller (A).

Publiceret 18 June 2018 11:17