Retten i Lyngby har slået fast, at Kresten Bergsøe fra Farumgård ikke har overtrådt Naturfredningsloven

Retten i Lyngby har slået fast, at Kresten Bergsøe fra Farumgård ikke har overtrådt Naturfredningsloven Arkivfoto

Så er der faldet dom: Farumgård-ejer frifundet

Kresten Bergsøe har ikke overtrædt Naturfredningsloven, lyder afgørelsen fra Retten i Lyngby

Af
Kristina Pihl

Ejeren af Farumgård, Kresten Bergsøe, er blevet frifundet i sagen om herregårdens lukkede porte. Det er konklusionen efter, at Retten i Lyngby i går mandag 18. juni afsagde dom i sagen.

Furesø Kommune har følgende kommentar til afgørelsen:

”Vi har noteret os resultatet. Nu vil vi nærlæse dommen og afvente anklagemyndighedens vurdering. Mit håb er, at vi finder en løsning, så der igen bliver mulighed for, at borgere i Furesø kan opleve Farumgårds unikke kultur- og landskabsmæssige værdier," siger borgmester Ole Bondo Christensen (A) i en pressemeddelelse.

Overfald på gartner

Furesø Kommune politianmeldte i 2017 Kresten Bergsøe for at overtræde Naturfredningsloven, da han 5. juli lukkede for den offentlige adgang til at færdes gennem parken. Lukningen kom efter, at flere af hans familiemedlemmer havde modtaget trusler, og Farumgårds havemand var blev overfaldet, da han bad en cyklist om at trække cyklen.

Furesø Kommune politianmeldte lukningen, da den, ifølge kommunen, gik imod den tinglyste offentlige adgang til parken. Men Kresten Bergsøe mente, at han havde ret til at lukke portene.

”Det fremgår af tinglysningen, at ejeren kan tilbagekalde tilladelsen (den offentlige adgang, red.), såfremt den er til væsentlig gene. Det er min vurdering, at vi med trusler om vold og det seneste overfald befinder os i netop denne situation,” sagde Kresten Bergsøe til Furesø Avis tilbage i august 2017.

I domsafsigelsen giver retten Kresten Bergsøe medhold i, at han kan tilbagekalde færdselstilladelsen ved herregården, hvis den medfører væsentlig ulemper.

"Retten fandt, at de oprindelige betingelser knyttet til færdselsretten som angivet i Overfredningsnævnets kendelse af 23. februar 1949 fortsat var gældende, herunder forbeholdet om tilbagekaldelse af færdselstilladelsen, såfremt færdselstilladelsen mod forventning måtte medføre væsentlig ulempe for ejeren (...)," står der blandt andet i domsafsigelsen.

Furesø Avis afventer en kommentar fra Kresten Bergsøe.

Publiceret 19 June 2018 11:00