Der venter furesøborgerne besparelser på op mod 50 millioner kroner de kommende fire år.

Der venter furesøborgerne besparelser på op mod 50 millioner kroner de kommende fire år. Modelfoto: Mostphotos.com

Furesø skal spare op mod 50 millioner kroner

Trods det, at der er kommet styr på økonomien i Furesø, venter der store besparelser i budgettet for de kommende fire år

Af
Helene Holm Stolle

Forvaltningen har fremlagt et budgetforslag med besparelser og effektiviseringer for op til 50 millioner kroner, som de lokale politikere nu skal forholde sig til. Det fortæller Furesø Kommune i pressemeddelelse, hvori det også fremgår, at det især er det stigende antal af børn og ældre i kommunen, der udfordrer økonomien.

Store besparelser er ikke noget nyt i Furesø, for siden 2010 har kommunen hentet mere end 300 millioner i effektiviseringer og besparelser. Alligevel har der samtidig været plads til både at by- og boligudvikle, bygge nye institutioner, renovere skoler for PCB og om- og tilbygge det gamle rådhus i Værløse til ét samlet rådhus for Furesø.

Stilen, hvor en stram budgetstyring går hånd i hånd med udvikling, er ifølge borgmester Ole Bondo Christensen (A) nødvendig at fortsætte i de kommende år.

"Det er afgørende, at vi fortsat har et budget i balance med plads til vores hovedprioriteter: God velfærd, stærke fællesskaber og grøn omstilling. Vi er lykkedes med at holde den balance indtil nu, og fra politisk hold lægger vi vægt på, at der i budgettet afsættes midler til fortsat at udvikle kommunen", siger han i en pressemeddelelsen fra Furesø Komune.

Brug for flere institutioner

Ifølge Furesø Kommune knytter de økonomiske udfordringer sig især til flere udgifter til skoler, daginstitutioner, plejeboliger og hjemmehjælp.

"Samtidig er der øgede udgifter til sundhedsområdet, hvor regningen fra Region Hovedsatden bliver større de kommende år. Og endelig er der risiko for en betydelig millionregning, som følge af den kommunen udligning, hvor Furesø i forvejen betaler 270 millioner kroner til andre kommuner i udligningsbeløb", står der i pressemeddelelsen.

I næste uge begynder de politiske fagudvalg at kigge nærmere på budgetforslaget, og den 29. august bliver forslaget behandlet for første gang i byrådet, hvorefter det sendes i høring. Det endelig budget skal vedtages den 10. oktober.

Økonomiske udfordringer de kommende fire år

    Et stigende antale ældre og voksne med særlige behov betyder flere udgifter til ældreplejen - forvaltningen anslår 29 millioner kroner

    Den demografiske udvikling medfører behov for at øge den fysiske kapacitet på skole-, daginstitutions-, ældre- og plejeboligområdet samt botilbud - forvaltningen anslar 150 millioner kroner

    Meromkostninger vedrørende den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet - forvaltningen anslår 10 millioner kroner

    Risiko for merudgifter til udligning fra 2021 og frem - forvaltningen anslår 25 millioner kroner

Publiceret 10 August 2018 10:14