"Der en voksende usikkerhed i Jonstrup om, hvorvidt der tages de hensyn til naturen på flyvestationen, som byrådet har besluttet, jf. Helhedsplanen og Lokalplan 121", mener borggruppen Jonstrup '89, der nu har indkaldt til borgermøde. Arkivfoto

Borgergruppe har fået nok: Dispensationer udhuler Jonstrup og flyvestationen

De seneste år har stået i byudviklingens navn på den gamle flyvestation, og nu begynder der at komme mange dispensationer til de nye lokalplaner - det har fået Jonstrup'89 til at indkalde til borgermøde

Af
Helene Holm Stolle

Der er fuld gang i byudviklingen i hele Furesø - især flyvestationen holder for, hvor flere nye boligområder skyder op, ligesom det er meningen, at der skal komme op til 80 ekstra boliger i det centrale Jonstrup rundt om det gamle seminarium.

"50 af de boliger er allerede byggede og beboede. Ude på flyvestationen, hvor der kommer over 400 boliger, er der nye huse ved Filmstationen, og flere er på vej. Befolkningstallet fordobles", fortæller Per K. Larsen, der er formand for borgergruppen Jonstrup ´89, og lægger ikke skjul på, at udviklingen af området er velkommen - så længe det sker under de af lokalplanernes udstukne rammer.

"Men det, vi ser nu, er, at nu hvor lokalplanerne føres ud i livet, kommer der en lind strøm af ansøgninger om dispensationer. Og hver gang handler de om at bygherren vil bygge mere for at tjene mere. Det overrasker måske ikke, men det overrasker, at byrådets udvalg og forvaltning følger bygherrens ønsker på bekostning af borgernes indstilinger og byrådets beslutninger", siger Per K. Larsen og nævner som eksempler den støjskærm, der er ved at blive sat op langs Jonstrupvangvej, fordi boligerne er blevet bygget så tæt på vejen samt den dispensation til et seniorbofællesskab, "som vil medføre, at træerne omkring Filosofgangen i parken ved seminariet bliver fældet eller ødelagt, og at der der opstår behov for støjskærme - på trods af byrådets beslutning om at bevare Filosofgangen og netop undgå støjskærme".

"Generelt er der er en voksende usikkerhed i Jonstrup om, hvorvidt der tages de hensyn til naturen på flyvestationen, som byrådet har besluttet, jf. Helhedsplanen og Lokalplan 121", lyder det fra Per K. Larsen, der derfor har taget initiativ til et borgermøde.

Mødet holdes næste tirsdag den 28. august klokken 19.30 i Jonstruphus, og her har både Egil Hulgaard (C), der er formand for Udvalget for Byudvikling og Bolig, samt Lene Munch-Petersen (A), der er formand For Udvalget for Natur, Miljø og Grøn omstilling, givet tilsagn om at deltage.

Publiceret 20 August 2018 05:21