Preben Sandberg Pettersson (A), som er 1. viceborgmester i Furesø, kan ikke genkende tallene om befolkningstilvækst, som Miljørådet tidligere har brugt.

Preben Sandberg Pettersson (A), som er 1. viceborgmester i Furesø, kan ikke genkende tallene om befolkningstilvækst, som Miljørådet tidligere har brugt. Arkivfoto.

Kommunen til Miljørådet: "Vi skal udvikle Furesø med omtanke"

I aften holder Miljørådet et åbent møde om, hvad befolkningstilvæksten i Furesø vil betyde i fremtiden

Af
Kimmie Hetland

Miljørådets møde bliver afholdt klokken 19.30 i Galaksen, og her vil de sætte fokus på, hvad befolkningstilvæksten vil betyde for kommunens grønne områder.

"Med borgermødet er det Miljørådets intention at komme et spadestik dybere i debatten og få konkretiseret perspektiverne ved vækst i Furesø Kommune samt at komme med flere bud på, hvordan væksten kan tages i hånden og styres i en retning, der tager hensyn til andre vækstmål end den økonomiske vækst for Furesø Kommune i fremtiden", lyder det i invitationen til mødet, hvor alle interesserede er velkommen.

Kritikken svarer kommunen nu på:

Af Preben Sandberg Pettersson (A), 1. viceborgmester i Furesø

Det er rigtigt godt, at Miljørådet i Furesø skaber debat om Furesø Kommunes fremtid. Det er meget velkomment og helt i tråd med Byrådets arbejdsprogram, hvor vi har besluttet udarbejde en perspektivplan for kommunens langsigtede udvikling. Og vores holdning er klar: Vi skal udvikle Furesø med omtanke og respekt for naturen, som betyder rigtig meget for Furesøborgerne.

Farum og Værløse var efter 2. verdenskrig to små landkommuner med et samlet befolkningstal på ca. 6.000. I 1960érne og 1970érne og 1980érne skete der en voldsom befolkningstilvækst med udbygning af nye boligområder. Befolkningstallet steg fra 1950 med mere end 400 pct. til ca. 35.000 indbyggere i 1990.

I sammenligning med denne voldsomme ekspansion har der været tale om en meget moderat befolkningstilvækst siden Furesø Kommune blev etableret i 2006. På de 10 år fra 2006-2016 steg befolkningstallet med ca. 2.700 personer eller med en gennemsnitlig årlig vækstrate på 0,7 pct. Befolkningstilvæksten skyldtes primært færdiggørelse af boligprojekter, der var planlagt i de to ”gamle kommuner” – nemlig Farum Kaserne og Laanshøj samt at lejlighederne i Farum Midtpunkt igen blev fuldt udlejet.

Vi kan slet ikke genkende tallene fra Miljørådet om en befolkningstilvækst på 10 pct. inden 2019. I kommunens prognoser, der baserer sig på antal planlagte boliger forudsættes en befolkningstilvækst fra 2018-2019 på 239 personer eller 0,5 pct.

Byrådet arbejder derfor lige nu med at færdiggøre en række boligprojekter, der har været planlagt længe – herunder 430 boliger i Sydlejren på Flyvestationen, færdigudvikling af Laanshøj som boligområde og byfortætning i Farum ved det gamle rådhus, der i dag står tomt. Hertil kommer en række senioregnede boliger og seniorbofællesskaber, som mange af vores seniorer i Furesø efterspørger.

Samlet giver dette en moderat befolkningsfremgang i de kommende år. Det er således prognosen, at vi bliver ca. 3200 flere børn og voksne i løbet af de kommende 12 år. Byrådet lægger vægt på at udvikle kommunen med omtanke, så vi kan imødekomme behovet for flere senioregnede boliger og byde flere børnefamilier velkomne samtidig med, at vi bevarer vores smukke natur. Der læggers ikke op til at inddrage landzone til nyt byggeri. Vi ser også gerne, at Furesø bliver en kommune, hvor man bliver boende som ung. Derfor skal vi også bygge flere ungdomsboliger stationsnært. Min vision er en afbalanceret boligudbygning og en kommune med liv og gode muligheder for unge, børnefamilier og ældre.

Væksten skal være bæredygtig og fremme grøn omstilling. Vi skal sikre god arkitektur og byrum, der er rare at færdes i.

Publiceret 09 October 2018 16:02