Kommunen inviterer til endnu et borgermøde om planerne for den gamle Spar-købmand på Farum Hovedgade. Foto: Helene Holm Stolle

Kommunen inviterer til endnu et borgermøde om planerne for den gamle Spar-købmand på Farum Hovedgade. Foto: Helene Holm Stolle

Ny lokalplan på vej - borgermøde i næste uge

Der skal laves et udkast til en lokalplan for området ved den gamle Spar-købmand på Farum Hovedgade - kommunen inviterer til borgermøde den 20. november

Af
Helene Holm Stolle

Det lader det til, at der nu alligevel tages de første spæde skridt i processen om projektet ved den gamle Spar-købmand på Farum Hovedgade. Udvalget for byudvikling og bolig har nemlig besluttet, at der skal laves et udkast til en lokalplan for området, der tæller Farum Hovedgade 46-50A. Gammelgårdsvej 6 og kommunens offentlige p-plads.

Derfor har kommunen nu arrangeret endnu et borgermøde om projektet. Det finder sted den 20. november klokken 17 i den tidligere malerbutik på Farum Hovedgade 50. Ved dette borgermøde bliver der sat fokus på arkitekturen for projektet fra Korf Ejendomme - der er tilmeldingsfrist til mødet senest mandag den 19. november klokken 12 via bme@furesoe.dk.

"Der har været og er stor interesse for dette projekt, og flere kommentarer og høringssvar m.m. har drejet sig om arkitekturen. Derfor inviterer vi til en høring, hvor temaet er bygningernes og byrummenes udseende. Her vil ansøgerne præsentere et uddybet projektforslag", siger Egil Hulgaard (C), der er formand for udvalget for byudvikling og bolig.

Efter borgermødet vil forvaltningen udarbejde et konkret forslag til kommuneplantillæg og lokalplan, som politikerne derefter skal tage stilling til, inden det sendes i høring.

”Jeg glæder mig til, at vi kan komme videre med hele projektet. Det er mit håb, at vi finder en løsning, som de fleste vil være rigtig godt tilfredse med. Mange borgere vil gerne have mere byliv og en dagligvarebutik i den del af Farum Hovedgade. Projektet vil give mere liv i hele hovedgaden", siger Lene Bang (A), der er næstformand i udvalget.

Publiceret 13 November 2018 05:15