I Nordsjællands storkreds er der kun opstillet mænd, og Mathilde Powers mener, at hun repræsenterer en gruppe borgere, som ikke er tilstrækkeligt repræsenteret blandt de fem mandlige kandidater.

I Nordsjællands storkreds er der kun opstillet mænd, og Mathilde Powers mener, at hun repræsenterer en gruppe borgere, som ikke er tilstrækkeligt repræsenteret blandt de fem mandlige kandidater. Privatfoto

Mathilde Powers stiller op mod David Trads i kampen om at blive folketingskandidat for Socialdemokratiet

Det afgøres på mandag den 19. november, hvem kandidaten bliver på et kredsrepræsentantskabsmøde

Af
Kimmie Hetland

Søndag den 11. november blev det offentliggjort, at journalist og forfatter David Trads stiller op som folketingskandidat i Egedalkredsen, som tæller Furesø Kommune og Egedal Kommune. Men med i kampen om at blive folketingskandidat er også Mathilde Powers, som er byrådsmedlem og formand for udvalget for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv i Furesø.

"Jeg startede med at stille op til kommunalvalget, fordi jeg i mit arbejdsliv oplevede nogle ting, som virkelig var frustrerende og ikke fungerede godt. Og nu har jeg under min tid i byrådet lært, at der er ting, som man ikke kan være herre over lokalt, fordi man er afhængig af beslutninger i Folketinget", siger Mathilde Powers og tilføjer:

"Det er også vigtigt for mig at understrege, at mit kandidatur ikke handler om et fravalg af mine spændende poster i byrådet, men et tilvalg, fordi jeg har noget på hjertet, som jeg gerne vil byde ind med central-politisk".

Den nuværende kandidat i Egedalkredsen er Nick Hækkerup, men han skifter til Hillerødkredsen. Det gør han, fordi Christine Antorini, som han overtager for, har fået et job i Novo Nordisk Fonden og dermed forlader dansk politik. På den måde har det åbnet op for, at Mathilde Powers og David Trads kan forsøge at komme i Folketinget.

Enig kredsbestyrelse støtter Trads

På David Trads' Facebookside skrev han søndag den 11. november, at en enig kredsbestyrelse i Egedal Kommune havde indstillet ham. Men Mathilde Powers er ikke bekymret over, at David Trads har en enig kredsbestyrelse i ryggen.

"Det har været deres overbevisning, og det har jeg stor respekt for. Men jeg har en meget stor opbakning fra DSU, byrådsgruppen og en stor gruppe Socialdemokratiske medlemmer i Egedal-kredsen, hvoraf 33 har skrevet under på, at de gerne så mig blive folketingskandidat, og det håber jeg da, kommer til at spille en rolle", siger hun.

David Trads har tidligere i 2004 forsøgt at blive folketingskandidat i Skanderborg, men det blev i stedet Kirsten Brosbøl, som senere blev miljøminister.

De to kandidater

Mathilde Powers er 36 år og uddannet sygeplejerske. Hun har desuden en kandidat i Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier fra Roskilde Universitet og arbejder for DGI med bevægelsestibud Jump4fun til overvægtige og udsatte børn. David Trads er uddannet journalist og har været chefredaktør på Information og Nyhedsavisen. Han har været redaktør på diverse medier, og er i høj grad en aktiv debattør, når det kommer til både indenrigs- og udenrigspolitik.

Om de to kandidater siger formand for Socialdemokratiet i Egedalkredsen, Morten Thorup.

"Det er begge gode kandidater, men samlet set har David Trads størst opbakning, og det er derfor, at vi peger på ham. Han har desuden den største erfaring med politik, da han jo har arbejdet med det stort set hele sit liv". Men selvom David Trads har stor politisk erfaring, så mener Bettina Ugelvig Møller, som også sidder byrådet i Furesø og er formand for udvalget for dagtilbud og familier, at Mathilde Powers er en bedre kandidat.

"Mathilde har min uforbeholdne støtte. David Trads har godt nok politisk erfaring, men ikke som politiker - det har Mathilde. Nu har jeg og et samlet byråd i Furesø set, hvordan hun arbejder politisk, og jeg er imponeret over, hvor meget hun har fået sat i værk på bare et år. Hun er knaldgod, kompetent og arbejder målrettet", siger Bettina Ugelvig Møller.

Muligvis første kvinde

I Nordsjællands storkreds er der opstillet fem mænd, men ingen kvinder.

"Jeg mener, at det er vigtigt, at vi repræsenterer alle borgere i Folketinget. Og jeg mener, at jeg repræsenterer en gruppe borgere, som ikke er tilstrækkeligt repræsenteret blandt de fem mandlige kandidater, vi har på listen lige nu. Der er behov for en anden og ny profil, og jeg synes, at vi skal repræsentere bredere og mere mangfoldigt og broget", siger Mathilde Powers.

I tilfælde af at David Trads bliver valgt som kandidat, så skal der opstilles en kvindelig suppleringskandidat. Det står der i Socialdemokratiets lov §9 stk. 4.

"Hvis der ikke er opstillet kandidater af begge køn (til Folketinget red.) i regionen/storkredsen, skal Hovedbestyrelsen opstille en suppleringskandidat af det køn, der ikke er opstillet i kredsene", står der i lovteksten.

Tvivlsom proces

Hvem af de to der bliver ny folketingskandidat afgøres på et repræsentantskabsmøde mandag den 19. november. I en artikel i Berlingske stiller Helle Degn, som er tidligere socialdemokratisk minister, sig skeptisk overfor, at det kun er en afstemning blandt de 19 medlemmer af repræsentantskabet, der skal afgøre, hvem den endelige kandidat bliver og ikke alle som ved urafstemning.

"Denne type afstemning er til fordel for den kandidat, man selv peger på. Det er nemmere at kontrollere en 19-personers forsamling. Det ligner ikke ret meget medlemsdemokrati. Det motiverer ikke nogen til at være medlem af et parti, hvis der er sådan nogle fiflerier", siger Helle Degn til Berlingske.

Men kritikken fra Helle Degn mener Morten Thorup, som er formand for Socialdemokratiet i Egedalkredsen, er uberettiget.

"Jeg forstår det slet ikke. Vi følger reglerne, for det er en klar og kendt praksis. Sådan var det også da hun (Helle Degn red.) selv blev valgt ind. Medlemmerne i kredsrepræsentatskabet repræsenterer jo hver 50 medlemmer. Det ser jeg ikke som fifleri", siger Morten Thorup.

Men for Mathilde Powers vedkommende håber hun alligevel, at det ender med en urafstemning.

"Jeg vil i dén grad appellere til en urafstemning. Jeg er stillet op af mange kredsmedlemmer, og har derfor også været ude at snakke med mange af dem, og der går det igen, at de meget gerne vil inddrages. Det er også mest demokratisk, og derfor håber jeg, at valget bliver lagt ud hos medlemmerne".

Publiceret 15 November 2018 05:00