Overordnet er det lykkedes at mindske sygefraværet i gennemsnit blandt alle kommunens ansatte. Arkivfoto

Overordnet er det lykkedes at mindske sygefraværet i gennemsnit blandt alle kommunens ansatte. Arkivfoto

Medarbejdere i Furesø Kommune tager færre sygedage

Tal fra Furesø Kommune viser, at kommunens medarbejdere overordnet set er mindre fraværende på grund af sygdom

Af
Kimmie Hetland

Sygefravær 5 procent. Det er tallet over sygefravær i Furesø Kommune fra 1. til 3. kvartal i 2018, og det viser, at Furesø Kommune ligger under gennemsnittet for regionen. Det svarer til, at hver medarbejder vil have 11,1 sygedage per. år i gennemsnit, og det er velfærdsdirektør Niels Milo Poulsen tilfreds med.

"Vi har helt generelt et meget stor ledelsesfokus på at nedbringe sygefraværet, og vi prøver hele tiden at dele læring med hinanden ved altid at lade os inspirere af indsatser, der har haft en god effekt på sygefraværet. Det er et fokus vi har haft i flere år, og det er et langt og slidsomt arbejde, men det er det, som vi nu kan se begynder at virke", siger Niels Milo Poulsen.

Sygefraværet er desuden nedbragt fra 5,9 procent i 2012 til 4,9 i 2017, og det svarer til 10,9 sygedage i gennemsnit per. medarbejder.

Influenza og opgørelsesmetode

I første kvartal er tallet dog forholdsvist højt på 6,6 procent, men Furesø Kommune skriver følgende i en orientering om sygefraværet til økonomiudvalget:

"Det ekstraordinært høje sygefravær i første kvartal i 2018 er ikke alene i Furesø Kommune, men den samme tendens har vist sig i andre kommuner, og formentlig skyldes dette primært influenza."

En anden grund til at sygefraværet kan virke højt, er opgørelsesmetoden.

"Væsentligt for Furesø Kommunes egen opgørelse af sygefraværstallene er, at vi i Furesø medtager alle personalegrupper, herunder bl.a. også fleksjobbere og medarbejdere, som er ansat på vilkår, der accepterer et højt sygefravær. i Furesø Kommunes egen sygefraværsopgørelse ligger vi således traditionelt højere end i de kommunale nøgletal", står der i orientering.

Sygefravær 2018 i Furesø Kommune

    Første kvartal 1/1-31/3: 6,6%

    Andet kvartal 1/4-30/6: 4,4%

    Tredje kvartal 1/7-30/9: 4%

    Samlet første til tredje kvartal 1/1-30/9: 5%

Oplysninger fra Furesø Kommune

Publiceret 05 December 2018 03:00