Børnehaven Røde Sol ligger på Lindegårdsvej i Farum, men har i nogle måneder været flyttet pga. vandskade. Foto: Jens Berg Thomsen

Børnehaven Røde Sol ligger på Lindegårdsvej i Farum, men har i nogle måneder været flyttet pga. vandskade. Foto: Jens Berg Thomsen

Tårnhøjt fravær i børnehave: Ansatte sygemeldt mere end hver fjerde dag

Nye tal for sygefravær viser, at medarbejderne i børnehaven Røde Sol har været syge mere end hver fjerde dag fra januar til og med september. Det er nogle kedelige fraværstal, som vi er ved at vriste os fri af, siger velfærdsdirektør, Niels Milo Poulsen

Af
Kimmie Hetland

De nyeste tal om sygefravær blandt kommunens medarbejdere er kommet ud, og de viser et højt sygefravær hos medarbejdere i børnehaven Røde Sol, som ligger på Lindegårdsvej i Farum. Helt præcis så viser tallene, at medarbejderne i perioden 1. til 3. kvartal i år har haft et sygefravær på 25,66 procent eksklusiv helligdage. Det svarer til, at der mere end hver fjerde dag er en, som ikke er mødt på arbejde. Det er næsten 360 dage i perioden januar til og med september.

"Det er selvfølgelig nogle kedelige fraværstal, men vi er ved at vriste os fri af dem. Røde Sol har været påvirket af langtidssygefravær i en periode. Der er ansat en ny leder, og forventningen er, at alle medarbejdere er tilbage på arbejdspladsen igen inden jul. Så jeg tror, at vi kommer bedre ud af 2018, end i de foregående kvartaler", siger Niels Milo Poulsen, som er velfærdsdirektør og tilføjer:

"Vi har helt generelt et stort ledelsesfokus på at nedbringe sygefravær og har en række indsatser, der underbygger mest muligt tilstedevær på alle vores arbejdspladser. Der kan være lokale forskelle i fraværsmønstrene mellem de enkelte institutioner. Derfor sætter vi også ind med det, der giver bedst mening i den konkrete situation. Det kan være vores fastholdelseskonsulent, der går ind og hjælper, særlige aktiviteter med fokus på det, der fremmer arbejdsglæden og en helt generel ledelsesmæssig opmærksom på trivslen på arbejdspladsen."

Økonomiudvalget vil i februar 2019 få en ny status på sygefraværet for hele 2018.

Lille børnehave

Børnehaven Røde Sol er normeret til 40 børnehavebørn fordelt på to stuer, men lige nu går der 39 børn. I tallene over sygefravær står der, at der er ansat 12 medarbejdere, men ifølge Niel Milo Poulsen er der kun ansat 7, og det mener han, spiller en afgørende rolle.

"Røde Sol er en lille institution med 39 børn og 7 ansatte, der derfor let bliver påvirket ved enkelte medarbejderes fravær. Vi sørger altid for vikardækning ved langtidsfravær, så der er det antal voksne, der skal være til børnene. Stemningen i Røde Sol er god, der er et supergodt børnemiljø, og alle medarbejdere vil som sagt være fuldt tilbage igen inden jul", lyder det fra Niels Milo Poulsen, og områdeleder Lene Nielsen stemmer i.

"Røde Sol er meget sårbar, for der skal ikke meget til at få et højt fraværstal, når der er så få ansatte. Det havde jo nok ikke set lige så voldsomt ud, hvis det havde været på Søndersø. Det har ikke været en optimal situation, men vi kan jo ikke forbyde folk at være syge. Men der er brugt mange ressourcer på, at der hele tiden er de hænder, der skal være, og jeg synes, at forløbet er endt godt", siger hun.

Ingen kommentarer

Tidligere daglig leder hos Røde Sol, som har været ansat i 18 år, men som stoppede i august, Allan Wind, afviste at udtale sig om det høje sygefravær.

"Jeg har ingen kommentarer til det, og der er jo startet en ny daglig leder", sagde han og henviste til områdeleder Lene Nielsen og ny daglig leder hos Røde Sol, Anne Skydt, som først startede i oktober i år.

Røde Sol er en del af Områdeinstitution Nordvest, som består af 8 afdelinger: 2 børnehaver, 1 vuggestue og 5 integrerede afdelinger og Furesø Dagpleje. Allan Wind er nu daglig leder hos Kildehuset, som er en anden børnehave under Områdeinstitution Nordvest.

Eventuel sammenlægning og vandskade

Der har tidligere været snak om, at Røde Sol skulle sammenlægges med daginstitutionen Kildehuset, men det var der store protester imod fra mange forældres side. Derudover har Røde Sol også været ramt af vandskade og har af den grund været nødt til at flytte til Bifrost (et fritidshjem red.) for en stund. Men selvom begge dele har fyldt meget i længere perioder, mener Niels Milo Poulsen ikke, at det har haft en indvirkning på sygefraværet.

"Det er ikke min vurdering, at der er en direkte sammenhæng, men ledelsens tid har nok været under pres. Men netop derfor valgt vi også at ansætte en ny daglig leder for at styrke nærværet", fortæller han.

Førhen var Allan Wind daglig leder for både Kildehuset og Røde Sol, men nu har de to institutioner en daglige leder hver.

Publiceret 05 December 2018 07:00