Hvis Hillerødmotorvejen udvides, skal Folketing og Vejdirektoratet forholde sig til den øgede mængde støj, mener Furesø Kommune. Arkivfoto: Jens Berg Thomsen

Hvis Hillerødmotorvejen udvides, skal Folketing og Vejdirektoratet forholde sig til den øgede mængde støj, mener Furesø Kommune. Arkivfoto: Jens Berg Thomsen

Furesø: "Forhold jer til motorvejsstøj"

16.400 flere biler skal køre igennem kommunen, hvis Hillerødmotorvejen udvides

trafik Vejdirektoratet og Folketinget er nødt til at forholde sig til en øget støjforurening, hvis Hillerødmotorvejen som det ligger i kortene skal forlænges. Det har Furesø Kommune skrevet i sit høringssvar til Folketinget om den VVM-undersøgelse, der er udført for at kortlægge, hvad en udvidelse betyder.

Ifølge en pressemeddelelse fra Furesø Kommune vil 16.400 flere biler køre dagligt gennem Furesø, hvis motorvejen udbygges.

"Hillerødmotorvejen giver allerede i dag alt for store støjgener i vores beboelsesområder og værdifulde naturområder her i Furesø. Derfor må vi forudsætte, at der med en forlængelse også sættes midler af til at bekæmpe trafikstøjen gennem Furesø. En miljøvurdering af vejprojektet skal selvfølgelig også se på mulighederne for at opsætte støjværn og overdække nogle af de mest sårbare stræk, som motorvejen går igennem," siger borgmester Ole Bondo Christensen (S) og opfordrer til, at man alternativt tænker S-busser, S-tog og en supercykelsti ind i projetet allerede nu.

Høringssvaret får fuld opbakning i Furesøs byråd fortæller kommunen.

jbt

Udvidet motorvej

    18,5 procent af Furesø Kommunes borgere lever i områder, hvor de er plaget af støj over 58 dB. Langt hovedparten skyldes støj fra Hillerødmotorvejen.

    Den forventede fordobling af trafikbelastningen vurderes at øge støjbelastningen med 3 dB. Udover en øget belastning af de støjplagede områder vil det betyde, at boliger, der i dag ligger uden for de støjbelastede områder, også vil blive støjplagede fremover.

Kilde: Furesø Kommune

Publiceret 21 December 2018 11:00