Der er intet, der er blevet besluttet endnu, men hvis det står til regeringen, bliver Hillerødmotorvejen forlænget til Hillerød. Arkivfoto: Nils Meilvang

Mange furesøborgere plages blandt andet af støj fra motorvejen. Arkivfoto: Nils Meilvang Scanpix

Kommunen klar med plan: Sådan vil vi bekæmpe trafikstøj

Borgere og politikere i Furesøs rådgivende støjudvalg har afsluttet deres arbejde og overleverede forleden deres anbefalinger til Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling

Støjudvalget, som siden forsommeren har arbejdet med at belyse trafikstøj-problemerne i Furesø, mødtes tirsdag aften i sidste uge med politikere fra Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling for at dele de erfaringer og anbefalinger, som støjudvalget har samlet op gennem sit arbejde.

Lovgivning, planlægning, medfinansiering, støjsvag adfærd, vejteknik og trafiksaneringer. Sådan lyder overskrifterne på, hvordan Furesø fremover skal bekæmpe og forebygge vejstøj i vores område.

Anbefalingerne er blevet til, efter at borgere og politikere det sidst halve år har mødtes for i fællesskab at blive klogere på støjudfordringen, som dagligt plager godt en fjerdedel af kommunens borgere.

Anbefalingerne skal nu tænkes ind i det politiske arbejde med at udvikle Furesø, fortæller Lene Munch-Petersen (A), der er formand for Udvalget for miljø, natur og grøn omstilling.

”Støjudvalget har energisk og konstruktivt taget fat om ét af vores store problemer i kommunen. Måske et problem, som aldrig kan løses helt, men når borgere og kommune arbejder sammen, kan vi gøre alt for at reducere og inddæmme det. Derfor glæder jeg mig til, at vi politisk skal arbejde videre med de seks anbefalinger, og jeg glæder mig til at drøfte dem nærmere med mit udvalg,” siger Lene Munch-Petersen i en pressemeddelelse fra Furesø Kommune.

Glædet sig

Ole F. Holleufer (I), der har været formand for det rådgivende §17 stk. 4-udvalg om støj, har længe glædet sig til at overdrage anbefalingerne til Udvalget for miljø, natur og grøn omstilling

”Der har været en rigtig god energi i støjudvalget, som har medført, at vi kan afslutte vores arbejde og være stolte over resultatet,” siger han.

Udvalget har arbejdet ud fra en vision om, at ”I Furesø vil vi aktivt forebygge og bekæmpe trafikstøj sammen”.

”Det er vigtigt, at alle, der er støjbelastet og de, der støjbelaster, arbejder sammen om at finde gode løsninger. Derfor peger vores anbefalinger både mod, at borgere selv kan medfinansiere støjværn, trafikanter kan køre mere støjsvagt, kommunen kan planlægge med tanke på støjdæmpning og sammen med entreprenører vælge mere støjsvage vejforbedringer, og vores folketing kan stille større krav i lovgivningen. Og alle kan vi arbejde for mere støjdæmpning langs Hillerødmotorvejen. Alt sammen skal vi nu arbejde videre med politisk,” siger Ole Holleufer i pressemeddelelsen.

Arbejdet i støjudvalget har strakt sig over 5 møder og været åbent for alle borgere i kommunen på 2 workshops og på nettet via den digitale platform Citizenlab. Dermed har mange borgere været involveret i at komme med forslag til at bekæmpe problemerne med trafikstøj.

Udvalgets anbefalinger om trafikstøj:

1. Lovgivning

”Furesø Kommune skal arbejde på at få ændret eksisterende lovgivning i forhold til flere muligheder for støjreducerende tiltag”

2. Planlægning

”Der skal gennem trafik- og byplanlægning arbejdes på løsninger, som reducerer trafikstøj, hvor borgere bor og opholder sig”

3. Medfinansiering

”Der bør udvikles metoder til, at borgerne kan medfinansiere støjreducerende løsninger”

4. Støjsvag adfærd

”Furesø Kommune bør arbejde på at oplyse og understøtte borgerne og trafikanter til en støjsvag adfærd”

5. Vejteknik

”Der skal arbejdes med fysiske tiltag for at reducere trafikstøj ved vejrenoveringer”

6. Trafiksaneringer

”Ved byplanlægning skal veje placeres steder, hvor de generer mindst muligt”

Publiceret 11 February 2019 16:30