Wagner Jensen vil have farten på Slangerupvej sat ned til 60 km/t. Modelfoto

Wagner Jensen vil have farten på Slangerupvej sat ned til 60 km/t. Modelfoto Stefan Körber - stock.adobe.com

DEBAT: Trafikstøj: "Sæt fartgrænsen ned til 60 km/t"

Wagner Jensen, Rørmose Parkvej 5, 3520 Farum

Stig Olsen på Frederiksborgvej har skrevet om støjproblemerne omkring Hillerødmotorvejen – jeg er helt enig i hans indlæg (læs Stig Olsens debatindlæg her)

Nærværende indlæg drejer sig om Slangerupvej, som også løber tværs gennem byzone.

Dagligt benyttes Slangerupvej af ca. 14.000 køretøjer – heraf en meget stor del tunge lastvogne. Det mærker man i de tæt ved liggende boligkvarterer. Den tilladte kørehastighed på 80 km/t medfører øresønderrivende trafikstøj - hvorfor er det overhovedet tilladt at køre gennem byzone med 80km/t? Det må man mig bekendt ikke andre steder.

Jeg har deltaget i møder med borgmesteren, politikere, forvaltning og senest i en Borgerworkshop – alt sammen i et stille håb om, at der ville blive gjort noget ved støjen. Overalt møder man forståelse og god vilje, og ”det tager vi med hjem og kigger på”, men der sker ikke noget, i hvert fald ikke på Slangerupvej.

Trafikstøj er på dagsordenen for næste møde i Udvalget for Natur, Miljø og Grøn Omstilling. Det foreslås i mødeoplægget, at der anvendes 0,3 mio.kr. til:

- Udvikling af en nudging-kampagne om støjsvag adfærd, og

- Forslag om borgeres medfinansiering af støjreducerende løsninger.

Hallooo – det er måske ikke lige yderligere drøftelser, der i første omgang bør prioriteres højest, når det, der er brug for, er, at der sker noget, som hjælper her og nu.

Og her vil jeg gerne pege på den mest effektive løsning, som samtidig er den billigste. Hastigheden på Slangerupvej mellem Lillevangsvej og Farum Gydevej nedsættes fra 80 til 60 km/t (jf. trafikstøjsudvalgets rapport vil det medføre en nedsættelse af støjen på 3,3 dB, hvilket vil opfattes som en tydelig hørbar ændring).

Såfremt 0,3 mio.kr. ikke kan dække både skilte og opsætning, er jeg ret sikker på, at jeg kan stable mandskab på benene i Rørmoseområdet til opsætning af de skilte, som kommunen leverer.

Publiceret 02 April 2019 11:14