Udvalgsformand Henrik Poulsen vil have kigget de nationale tests efter i sømmene. Arkivfoto

Efter sommerferien er Idrætstalentlinjen, som er det officielle navn for projektet på Stavnsholtskolen, fuldt etableret med elever i tre klasser fra 7.-9. klasse, altså en hel udskolingslinje, som det hedder. "Det er tilfredsstillende for alle parter", siger Henrik Poulsen, der er formand for udvalget for Skole og Uddannelse. Arkivfoto

Udvalgsformand tilfreds med idrætstalentlinje: "Efter sommerferien er linjen fuldt etableret"

I det nye skoleår vil der være elever på alle tre årgange på idrætstalentlinjen på Stavnsholtskolen

Af
Niels Idskov

Ved tidsfristens udløb 15. marts var der 10 tilmeldte, alle fodboldspillere i FC Nordsjælland, og alle med bopæl udenfor Furesø Kommune, men nu er der 18 elever i den 7. klasse for eliteidrætsudøvere, som kommunen driver på Stavnsholtskolen.

"Det er tilfredsstillende for alle parter," siger Henrik Poulsen (S), formand for Udvalget for skole og ungdomsuddannelser i Furesø Kommune.

Morgentræning

Efter sommerferien er Idrætstalentlinjen, som er det officielle navn for projektet på Stavnsholtskolen, fuldt etableret med elever i tre klasser fra 7.-9. klasse, altså en hel udskolingslinje, som det hedder. Der vil være 18 elever i 7. klasse, 18 i 8. klasse og 12 i 9. klasse. Linjen startede i skoleåret 2017-18, og i dette skoleår er der en 7. klasse med 12 elever (to piger og 10 drenge) og en 8. klasse med 21 elever (fem piger og 16 drenge). Eleverne får mulighed for at dyrke idræt på højt plan ved siden af deres skolegang. Det handler især om to gange tidlige morgentræning for eleverne, der dyrker idrætsgrene fodbold, svømning, tennis og dart.

"Der er tale om målrettede elever, som giver skolen et løft", siger Henrik Poulsen. De fleste af eleverne kommer til skolen i Farum fra andre kommuner, men dyrker deres idræt i Furesø Kommune, for hvem der er økonomisk fordel i at have elever udefra.

Mange elever udefra

Interne elever, altså elever fra Furesø Kommune, bringer en marginalomkostning på godt 42.300 kr. med til klassen, mens den mellemkommunale afregning for elever, der benytter frit skolevalg, er på 65.000 kr. Lige nu kommer ca. 76 procent af eleverne fra andre kommuner.

Der er ikke afsat et særskilt budget til etableringen af idrætstalentlinjen, og derfor er det en forudsætning for oprettelsen af talentlinjen, at den kan gennemføres uden merudgifter. Formålet med etableringen af idrætstalentlinjen er at sikre, at eleverne der får en god folkeskoleuddannelse samtidig med, at de kan forfølge deres sportslige mål. Der er i forbindelse med idrætstalentlinjen nedsat en styregruppe bestående af repræsentanter for Furesø Idrætsråd, FC Nordsjælland, Center for Dagtilbud og Skole og Center for Borgerservice, Kultur og Erhverv. Derudover er der ansat en talentkoordinator til linjen på Stavnsholtskolen, der sammen med skoleledelsen gennemgår de enkelte ansøgere og afholder optagelsessamtaler med eleverne, deres forældre og trænere.

Et fast tilbud

Udvalget for skole og ungdomsuddannelser i Furesø Kommune opfordrer udvalget styregruppen til at se på et bredere rekrutteringsgrundlag og kriterier for optagelse, hvis der er for mange ansøgere. Det skyldes også ønsket om at få optaget endnu flere lokale elever af dem, der altså bor i kommunen, men dyrker idræt i anden kommune, hvilket typisk hænger sammen med den idræt, de dyrker.

"Vi vil jo gerne have at idrætstalentlinjen går hen og bliver så fast et tilbud, at elever i 4.-5. klasserne i Furesø Kommune kan se frem til, at de også får mulighed for at gå på linjen på Stavnsholtskolen," siger Henrik Poulsen.

Publiceret 23 April 2019 09:30