"Jeg ved ikke om Henrik Poulsen forstår, at for mine børn er det ikke et eksperiment at gå i skole. Det er faktisk ramme alvor", skriver Gregers Bisgaard i dette debatindlæg om idrætslinjen på Stavnsholtskolen. Modelfoto

DEBAT: Idrætstalentlinjen på Stavnsholtskolen - Henrik Poulsen lukker øjnene for sandheden

Gregers Bisgaard, Hyldevænget 22, Farum

Noget af det fineste ved folkeskolen er, at her mødes børn fra alle samfundslag – en idrætslinje i folkeskolen for eliteidrætsudøvere bryder med dette princip.

I Furesø Avis den 15 april kan man læse, hvordan Henrik Poulsen lovpriser idrætstalentlinjen på Stavnsholtskolen. Han udtaler, at der er tale om målrettede elever, som giver skolen et løft. Det viser jo den helt groteske situation, at vi har en udvalgsformand, der ikke kender sandheden om skolens dagligdag.

Udtalelserne står i skærende kontrast til virkeligheden. Men spørgsmålet er jo også, om de ca. 650 almene elever på skolen har samme prioritet for skolen og udvalgsformanden, som de ca. 33 idrætselever.

Som forælder kan jeg konstatere, at hverdagen på skolen er en noget anden end Henrik Poulsens glansbillede. Vi kan konstatere, at lærerne har måtte bortvise elever fra idrætsklassen til en idrætstime, fordi eleverne fra idrætsklassen saboterede undervisningen. Jeg kan endvidere konstatere, at eleverne fra idrætsklassen også forsøger at sabotere undervisningen i den tværfaglige undervisning som f.eks.. fysik/kemi. Her skaber de så meget uro og larm i timerne, at det på sigt kan komme til at gå ud over det faglige niveau.

Jeg ved ikke om Henrik Poulsen forstår, at for mine børn er det ikke et eksperiment at gå i skole. Det er faktisk ramme alvor, og de færdigheder de gerne skal opnå i skolen kommer jo til at få indflydelse på deres muligheder for en uddannelse. Hvis deres karakterer bliver påvirkede i negativ retning af Henrik Poulsens prestigeprojekt, så har det jo faktisk en konsekvens for dem.

Det er helt forståeligt, at hvis børnene på idrætslinjen ikke gider den almindelig undervisning og hellere vil spille fodbold. Så har jeg ingen problemer med det. Men de skal ikke sabotere den almene undervisning. Hvis de ikke vil deltage i undervisningen på lige fod med andre børn, så må Henrik Poulsen sikre et alternativ undervisningsforløb for de 33 elever. Men her opstår et problem for Henrik Poulsen udtaler også i artiklen, at idrætsklassen ikke må betyde en merudgift. Så derfor må vi acceptere at de saboterer undervisningen, for der er ikke penge til at lave et alternativt undervisningsforløb.

Jeg håber, at Henrik Poulsen for fremtiden vil fortælle sandheden om projektet fremfor at fremstille et glansbillede, som ikke passer med dagligdagen. Endvidere håber jeg inderligt at Henrik Poulsen vil skaffe den økonomi, der skal til for at sikre de almene elever på Stavnsholtskolen en god undervisning og ikke kun prioriterer nogle ganske få elever.

Publiceret 23 April 2019 11:54