Selvom FOA er bekymret over det stigende børnetal og dermed behovet for flere institutionspladser, er Furesø Kommune helt rolig. Frem til 2024 er der nemlig rigeligt med instituitionspladser, slår udvalgsformand Bettina Ugelvig Møller fast. Arkivfoto

Ugelvig om stigende børnetal: "Furesø er godt med i antallet af institutionspladser frem til 2024"

Tilflytterkommunen Furesø kan se frem til flere børn i takt med, at børnefamilierne flytter til. Derfor udvides antallet af institutionspladser kraftigt

Af
Anne Lønstrup

Befolkningstallet i Furesø stiger, og det er politikerne forberedt på. Blandt andet kræves der flere daginstitutionspladser, når børnefamilierne flytter til.

”Ifølge de befolkningsprognoser, vi arbejder ud fra, så er vi godt med frem til 2024. Derefter skal vi finde flere institutionspladser, særligt i Værløse-delen af kommunen, og det skal vi til at prioritere i 2021-budgettet. Men vi er oppe i fart allerede, for Furesø er en kommune, hvor børnefamilierne flytter til,” siger Bettina Ugelvig Møller (S), der er formand for Udvalg for Dagtilbud og Familier.

Hun fortæller, at kommunen arbejder med flere nye dagtilbud. På tegnebrættet er der et på vej i Sydlejren til 150 børn, det nye børnehus i Hareskoven står klar her i forsommeren, og en ny institution i Farum Nord er allerede taget i brug. Fælles for de to sidstnævnte er, at de erstatter andre dagtilbud og er blevet udvidet med 20-30 pladser.

Ifølge udvalgsformanden er der gang i udvidelser i fem andre eksisterende dagtilbud, hvor politikerne har vurderet, at grund og bygning giver plads til udvidelser. Endelig arbejdes der på en kommunal skovbørnehave i Jonstrup.

Flere børn og ældre

Bettina Ugelvig Møllers udtalelser kommer på baggrund af en fremskrivning af børnetallet i dagpleje og daginstitutioner i Hovedstadsområdet gennemført af fagforbundet FOA. Fremskrivningen gælder hele hovedstadsområdet, men den zoomer også ind på de enkelte kommuner.

Den viser, at mens Furesø Kommune i dag har 2.913 0-5-årige, vil tallet om ti år være steget til 3.745. Det vil kræve 628 flere dagtilbudspladser i Furesø. Siger altså FOAs fremskrivning baseret på tal fra Danmarks Statistik.

Fremskrivningen af børnetallet i hovedstadsområdet vækker stærk bekymring hos formand for pædagogisk sektor i FOA Mogens Bech Madsen, som frygter, at børnene kommer til at betale prisen for de manglende pladser.

"Allerede i dag er normeringerne alt for lave i institutionerne. De voksne er for få til at give børnene den omsorg og nærhed, de bør have, og i dagplejen forlader flere faget, fordi kommunerne placerer et femte barn hos dem. Så der kan ikke klemmes flere børn ind på stuerne og hos dagplejerne. Kommunerne skal etablere nye pladser," siger han i en pressemeddelelse.

Men ifølge Bettina Ugelvig Møller, kommer det stigende børnetal altså ikke som en overraskelse i Furesø:

”Vi er vant til tanken om, at vi vokser som kommune, for vi er en tilflytterkommune med nye boligområder i Farum Nordby og på Flyvestationen. Samtidig vil antallet af ældre i Furesø også stige. Der vil være 70 pct. flere 80-årige i 2030, så kommunen har brug for at bygge nyt både til børn og ældre borgere,” siger Bettina Ugelvig Møller og tilføjer, at der står befolkningsprognose på dagsordenen for Udvalg for Dagtilbud og Familiers møde i maj.

Publiceret 27 April 2019 07:00