I efteråret 2018 inviterede medlemmerne af udvalget for kultur, idræt og fritid, Tine Hessner (R), Egil Hulgaard (K) og Muhammed Bektas (S) sig selv hjem til borgerne for at høre om deres behov for et aktivt fritidsliv. Det er blandt andet de møder, forslaget til en ny politik for fritidsområdet bygger på. Et forslag, der er i høring frem til den 8. maj. Arkivfoto

I efteråret 2018 inviterede medlemmerne af udvalget for kultur, idræt og fritid, Tine Hessner (R), Egil Hulgaard (K) og Muhammed Bektas (S) sig selv hjem til borgerne for at høre om deres behov for et aktivt fritidsliv. Det er blandt andet de møder, forslaget til en ny politik for fritidsområdet bygger på. Et forslag, der er i høring frem til den 8. maj. Arkivfoto

Ny politik på fritidsområdet: Fokus på frirum og livskvalitet

Alle borgere i Furesø har ret til et fritidsliv fyldt med indhold. Det er budskabet i det forslag, der netop er sendt i høring

Af
Helene Holm Stolle

Netop nu er et forslag til en ny politik for fritidsområdet i Furesø Kommune sendt i høring.

"Furesøs kultur- idræts- og fritidsliv skal udvikle sig med afsæt i en vision, fire fokusområder og en række helt konkrete indsatser, som netop nu er på vej i høring i form af en ny politik for området", lyder det fra forvaltningen, og udvalgsformand Tine Hessner (R) er overbevist, at fritidslivet kan udvikles endnu mere med den nye politik.

Læs hele forslaget her

"Vi politikere er så stolte af det rige kultur-, fritids- og idrætsliv, der er i Furesø. Med denne politik mener vi, at vi kan udvikle området endnu mere og skabe en fælles stolthed på tværs af kommunen”, siger hun i en pressemeddelelse.

Det nye forslag bygger på det arbejde, udvalget for kultur, fritid og idræt satte i gang i efteråret 2018. Her blev der holdt borgermøde, lavet interviews og gæstebud i borgernes egne hjem.

"Vi har indsamlet kommentarer på platformen ’Citizen Lab’. Det har givet os politikere en mængde gode input og inspiration til politikken”, fortæller Tine Hessner og forklarer, at mange af de kommentarer, som borgerne kom med i løbet af efteråret, handlede om kommunikation og faciliteter. Emner, der derfor har fået en central placering i politikken, der altså nu og frem til 8. maj er i offentlig høring.

Folkeoplysningsområdet spiller også en stor rolle i det nye forslag til en politik på området, fordi det sætter rammerne for samarbejdet mellem kommunen og Furesøs mere end 200 foreninger.

Betydning for livskvaliteten

Ifølge pressemeddelelsen fra Furesø Kommune, anerkender den nye politik de mange muligheder, der allerede er i de eksisterende fritidstilbud - og den merværdi kultur og idræt skaber for kommunens øvrige velfærdsopgaver.

"Fritidslivets aktiviteter – musik, kunst, sport eller spejder - har stor betydning for vores livskvalitet, og har gavnlig effekt på sundhed, læring og trivsel – fra vugge til grav", siger Muhammed Bektas (S), der er næstformand i udvalget for kultur, fritid og idræt.

”Kultur, idræt og spejder er med til at give børn og unge et frirum i hverdagen, tilbyde nye fællesskaber og gøre næste generation til aktive og sunde medborgere. Men foreningslivet når bredt ud, og den nye politik slår også fast, at kommunen har en opgave i at gøre det lettere for foreningerne at bygge bro til udsatte målgrupper, der står med sociale, psykiske og fysiske udfordringer,” siger han og understreger, at fælleskaber også spiller en stor rolle for livskvaliteten hos voksne og ældre.

Ingen udløbsdato

Den nye politik på fritidsområdet skal modsat den foregående ikke have en udløbsdato. Som Tine Hessner formulerer i forordet, danner den 'baggrunden for de handleplaner, som politikere, forvaltning, aktører og borgere skal samarbejde om at føre ud i livet. Handleplaner, der skal sikre, at det gode og aktive liv i Furesø kan fortsætte'.

Lige nu er forslaget til den nye politik i høring. Du kan læse den på furesoe.dk/kfi-politik. Efter høringsperioden skal politikken endeligt godkendes i byrådet den 26. juni.

Publiceret 28 April 2019 00:00