Bygningen på Farum Hovedgade 85 huser i dag 'det hvide center', men i fremtiden bliver der kun boliger, hvis det står til ejerne af bygningen. Foto: Helene Holm Stolle

"Vi vurderer ikke, at der på sigt vil være et handelsgrundlag, der kan begrunde opretholdelse af forretningerne i det hvide center",mener ejerne af det hvide center, Farum Hovedgade ApS - og ønsker derfor at omdanne bygningen til boliger. Foto: Helene Holm Stolle

Ejere af det hvide center: "Boliger frem for tomme butikker og forfalden ejendom"

Ejerne af det hvide center på Farum Hovedgade vurderer, at der på sigt ikke er noget handelsgrundlag, og derfor ønsker de at om danne centret til boliger

Af
Helene Holm Stolle

"Vi vurderer ikke, at der på sigt vil være et handelsgrundlag, der kan begrunde opretholdelse af forretningerne i det hvide center. Det tyder alt data på. Hvis vores erhvervslejere flytter, vil det kunne tage år at genudleje de eksisterende forretninger med risiko for, at bygningen vil henstå tom og forfalden, som det er set andre steder på Farum Hovedgade. Det er ikke i nogens interesse". Sådan lyder ordene fra de nyere ejere af det hvide center på Farum Hovedgade.

Ejerne, der ikke ønsker at stå offentligt frem med navn men derimod med deres firmanavn, Farum Hovedgade ApS, understreger dog, at de med en ombygning af centret vil 'fremtidssikre bygningen, så den kan blive velintegreret i Farum Landsby' - en ejendom med pudset facade og sprossede vinduer.

Ifølge ejerne er den ansøgning, der er sendt til Furesø Kommune og dermed også det projekt, der er sendt i nabohøring kun et volumen- og anvendelsesstudie. Altså er projektet endnu ikke bearbejdet af en arkitekt - og der bliver på ingen måde tale om en bunker, slår de fast overfor Furesø Avis i en mail.

"En bunker er ikke på tegnebrættet", skriver de og understreger, at der først længere henne i projektet vil blive lavet et decideret arkitektprojekt for ejendommen. Et projekt, som Aarstiderns Arkitekter efter al sandsynlighed kommer til at stå for.

"Vores tanker om et attraktivt projekt indebærer udnyttelse af en stor del af den høje kælder i ejendommen som bolig, så vi på sigt både kan etablere nogle attraktive rækkehuse til familier med mindre lejligheder oven på. Dette kan gøres ved at udgrave plinten, så der tages højde for den store niveauforskel og det naturlige terrænvedsøvejrespekteres", lyder det i mailen fra ejerne.

Publiceret 02 May 2019 15:59