Bygningen på Farum Hovedgade 85 huser i dag 'det hvide center', men i fremtiden bliver der kun boliger, hvis det står til ejerne af bygningen. Foto: Helene Holm Stolle

Nabohøringen om ønsket om at omdanne det hvide center til boliger er slut, og nu kommer Forvaltningen til at træffe en beslutning eller sender sagen til politisk drøftelse, oplyser centerchef. Arkivfoto: Helene Holm Stolle

Erhvervsforeninger kritiserer også ønske for det hvide center: Det vil være Farum Hovedgades død

Der har ikke været ét positivt ord om ejernes ønske om at omdanne det hvide center til boliger - nu er nabohøringen slut, og der skal træffes en beslutning

Af
Helene Holm Stolle

Det skabte både frustration og ængstelse, da de nye ejere af Farum Hovedgade 85 - også kaldet det hvide center - kom frem med et ønske om at omdanne centret til rækkehuse og lejligheder. Et ønske ejerne, der ikke ønsker at stå offentligt frem med navn men derimod med deres firmanavn, Farum Hovedgade ApS, har, da de 'ikke vurderer, at der på sigt vil være et handelsgrundlag, der kan begrunde opretholdelse af forretningerne i det hvide center. Det tyder alt data på. Hvis vores erhvervslejere flytter, vil det kunne tage år at genudleje de eksisterende forretninger med risiko for, at bygningen vil henstå tom og forfalden, som det er set andre steder på Farum Hovedgade. Det er ikke i nogens interesse", har de tidligere fortalt til furesøavis.dk.

"En katastrofe for detailhandlen", lød dommen fra områdets butiksindehavere, og høringssvaret fra Furesø Industri og Furesø Erhvervsforening er da absolut heller ikke positivt stemt overfor planerne; "Såfremt projektplanerne vil blive godkendt, vil det betyde Farum Hovedgades butiksdød - i hvert tilfælde i den vestlige ende", slår høringssvaret fast og understreger samtidig, at 'projektet på enhver måde strider mod gældende lokalplan', hvorfor de to foreninger anbefaler, at projektet helt droppes. De to foreninger opfordrer dog ejerne af det hvide center til dialog om et forskønnelsesprojekt af ejendommen.

"Vi vil meget gerne sammen med de bestående butikker ved en dialog tilbyde ejerne og Aarstiderns Arkitekter at uddybe vort forslag (til forskønnelse, red.), skriver foreningerne i høringssvaret.

Selvom ønsket om at omdanne det hvide center til boliger altså har været i nabohøring, er det ikke ensbetydende med, at Furesø Kommune ønsker at realisere det. Derimod er en nabohøring kutyme før myndighedsbehandling.

Tidligere i Furesø Avis har Ellen Hvidt Thelle, der er centerchef for By og Miljø i Furesø Kommune, da også manet til ro blandt de bekymrede butiksejere og understreget, at "intet er besluttet".

"Kommunen har sendt spørgsmålet i høring for at sikre en borgerinddragelse om projektet. Jeg kan roligt orientere om, at forvaltningen har noteret sig de markante indsigelser, der er kommet", sagde hun og understregede, at nu hvor høringen er slut, træffer forvaltningen en afgørelse eller forelægger sagen til politisk behandling.

Publiceret 13 May 2019 10:53