Den tidligere Officerskole på Flyvestationen skal bygges om til en ny daginstitution. Det forventes, at den nye institution vil være klar til indflytning medio 2020. Illustration: Furesø Kommune

Den tidligere Officerskole på Flyvestationen skal bygges om til en ny daginstitution. Det forventes, at den nye institution vil være klar til indflytning medio 2020. Illustration: Furesø Kommune

Jonstrups børn kan rykke ind: Den gamle officerskole bygges om til daginstitution

Byrådet har godkendt at sætte gang i byggeriet af en ny daginstitution i Jonstrup - dermed er der lagt endnu en brik i puslespillet om Flyvestationens fremtid

Byrådet har nikket ja til, at det første kommunale byggeri på Flyvestationen kan sættes i gang. Byggeriet bliver det nye børnehus i Jonstrup, og det bliver 'et vigtigt spadestik i forhold til at omdanne det tidligere militære anlæg til Furesøs nye byområde', skriver Furesø Kommune i en pressemeddelelse.

Den nye institution placeres i den bygning, der tilbage i historien husede den såkaldte Officerskole, og det er der en helt særlig grund til;

"På et sted som Flyvestationen er det vigtigt at forbinde fortid og fremtid, så vi har historien med, når vi nu åbner et nyt kapitel. Derfor har vi lagt stor vægt på at placere det nye dagtilbud, hvor der er højt til himlen og rig mulighed for naturoplevelser, men også i en eksisterende bygning - den såkaldte Officersskole. Med sin centrale placering er jeg sikker på, den bliver en katalysator for et godt og aktivt liv i den nye bydel og et samlingspunkt for de nye beboere”, siger Lene Munch-Petersen (S), der er formand for udvalget for natur, miljø og grøn omstilling.

Vildt udeliv venter børnene

Bettina Ugelvig Møller (S), formand for udvalget for dagtilbud og familier fremhæver det projekt, der vandt udbuddet om entreprisen af den nye daginstition, for at skabe god kontakt og adgang til udearealerne og en stor naturpræget legeplads, som er inddelt i henholdsvis vuggestueområde og børnehaveområde.

Den nye daginstition i den tidligere officerskole på Flyvestationen forholder sig til den vilde natur i området. Illustration: Furesø Kommune

Den nye daginstition i den tidligere officerskole på Flyvestationen forholder sig til den vilde natur i området. Illustration: Furesø Kommune

”Noget af det, jeg faldt for ved vinderprojektet med arbejdstitlen ’Børnehus i Lunden’ er, at det forholder sig til Flyvestationens landskaber, som jo er tættere på vild natur end en plisseret parcelhushave. Det er godt set og tænkt, at udearealerne både kan rumme de rolige og trygge miljøer for de helt små og samtidig giver plads til det vildere liv under åben himmel for børnehavebørnene. Her bliver virkelig plads til udfoldelse,” siger hun.

Ni børnegrupper i huset

Den nye integrerede institution kommer til at rumme fem vuggestuegrupper og fire børnehavegrupper. De to etager i bygningen er bundet sammen af et fællesrum, der bliver husets hjerte. Grupperummene er indrettet, så de kan bruges af både vuggestuebørn og børnehavebørn, og den overordnede fordeling kan dermed ændres afhængigt af behovet i lokalområdet.

Samlet er der plads til i alt 150 børn. Børnehuset kan opdeles i mindre enheder, der kan danne en tryg ramme om børnenes hverdag. Projektet tager desuden hensyn til tilgængelighed, så små og bløde trafikanter kan komme sikkert frem. Det fortæller Katrine D. Jørgensen, partner og arkitekt hos Rubow arkitekter, der i samarbejde med entreprenør Jorton A/S, Orbicon og Center for Bygningsbevaring har erfaring med byggeri af dagtilbud.

”Vi udvikler den eksisterende bygning med et lag af arkitektur i børnehøjde - såsom farver, nicher til leg, pædagogisk indretning og kig i børnehøjde til de eventyrlige omgivelser, så den nye Jonstrup børneinstitution bliver en bygning, der både peger fremad - med tidssvarende og inspirerende pædagogiske rammer - og samtidig peger tilbage på de bevaringsværdige historiske spor i bygningen og området.”

Projektet vurderes med få justeringer fint at kunne leve op til kommunens ønsker til den nye daginstitution, så det nye dagtilbud kan være klar til indflytning medio 2020, oplyser Furesø Kommune i pressemeddelelsen, hvori det også oplyses, at det i den kommende tid på rådhuset vil være muligt at se plancher med visualiseringer af den kommende institution.

hhs

Publiceret 16 May 2019 05:30