Lene Much-Petersen og elever fra Miljørådet hejser Grønt Flag på Marie Kruses Gymnasium. Foto: Maj-Brit Petersen og Anders Bruhn Kristensen

Lene Much-Petersen og elever fra Miljørådet hejser Grønt Flag på Marie Kruses Gymnasium. Foto: Maj-Brit Petersen og Anders Bruhn Kristensen

Marie Kruses Gymnasium hejser det grønne flag

Gymnasiet har gennem det sidste år arbejdet med bæredygtig udvikling

grønt flag Marie Kruses Gymnasium har gennem det sidste års tid arbejdet med bæredygtig udvikling og kunne derfor 14. maj hejse Grønt Flag i flagstangen.

Gymnasiet har gennemført forskellige tiltag for at kunne leve op til kriterierne for Grønt Flag. Blandt andet har man nedsat et miljøråd bestående af elever, lærere, ledelse og teknisk personale, igangsat miljøinitiativer samt gennemført undervisning med bæredygtighed i fokus. Man har også arbejdet med bæredygtighed i design og arkitektur, hvor man fremstillede arkitekturmodeller af genbrugsmaterialer.

I samfundsfag og musik samt i mediefag, billedkunst og design har gymnasiet designet apps og lavet kampagner, der skal fremme unges grønne indsigt. I biologiundervisningen har nogle 1. g'ere arbejdet med energipyramide og økologi, og i billedkunst er der arbejdet med både social bæredygtighed og bæredygtighed i arkitekturen. I fysik er der blevet arbejdet med varme, energi og lys.

Ros til eleverne

Lene Munch-Petersen, formand for Udvalg for Natur, Miljø og Grøn omstilling, overrakte elever fra miljørådet det grønne flag og roste dem for alle de tiltag, der er taget initiativer til - og fortalte samtidig om Furesø Kommunes Handleplan til grøn omstilling:

"Vi har to fyrtårne, som vi koncentrere os særligt om de næste år. Det er rent drikkevand og økologi. Her i Furesø Kommune bor vi nemlig ovenpå vores drikkevand, og det skal vi passe på. Derfor bruger kommunen heller ikke pesticider til at holde de grønne arealer – faktisk er vi den første kommune i landet, som er tilmeldt Danmarks Naturfredningsforenings kampagne Giftfri Have. Og vi opfordrer alle haveejerne til at følge trop," siger Lene Munch-Petersen.

Hendes fortælling om hvordan køkkenerne på de kommunale skoler og daginstitutioner har omlagt til økologi og endda inden for samme budget, var noget som fik både rektor og elever til at spidse ører, fremgår det af en pressemeddelelse fra den grønne guide, Maj-Brit Petersen.

"Vi har faktisk besøgt både de centrale skolehaver og Stavnsholtskolens kantine, der har 96 pct. økologi," fortalte eleverne.

Slet ikke færdig

Men skolen er slet ikke færdige med grønne tiltag og med at forbedre den miljørigtige adfærd.

"Det vi har gjort er et skridt i den rigtige retning, men vi er ikke i mål endnu," fastslår Carsten Gade, rektor for Marie Kruses Skole.

Og eleverne har mange idéer til hvilke emner, de kan tage op i næste skoleår: Økologi, affaldssortering og genbrug var blot nogle af dem, fremgår det.

mik.

Publiceret 18 May 2019 10:15