Der er smukt ved Søndersø, og nu ligger det fast, at der også skal blive ved med at være ro, for udvalget for byudvikling og bolig har besluttet, at den gamle pumpestation ikke skal omdannes til bolig. Arkivfoto: Helene Holm Stolle

Der er smukt ved Søndersø, og nu ligger det fast, at der også skal blive ved med at være ro, for udvalget for byudvikling og bolig har besluttet, at den gamle pumpestation ikke skal omdannes til bolig. Arkivfoto: Helene Holm Stolle

Udvalg slår fast: Den gamle pumpestation ved Søndersø bliver ikke til bolig

Selvom en privatperson har købt den gamle pumpestation ved Søndersø for at omdanne den til bolig, siger udvalget Udvalg for Byudvikling og Bolig nej til planen. Området skal forblive et naturområde

Af
Anne Mette Ahlgreen

Da den gamle pumpestation ved Søndersø blev nedlagt i sin tid, valgte Furesø Kommune at udstykke arealet. Virksomheden Hofor ejede grunden og solgte den til en privatperson, som havde planer om at indrette den gamle bygning til bolig.

Men den plan faldt ikke i god jord hverken hos Dansk Naturfredningsforening eller hos husejere og borgere, der sætter pris på at gå tur i det smukke naturområde.

Planen om en bolig, der bogstavelig talt ville ligge på bredden af Søndersø med vandet helt op ad ydermuren splittede Udvalg for Byudvikling og Bolig. Udvalgsformand Egil Hulgaard siger om processen:

”Vi har været uenige i udvalget om, hvordan vi skulle håndtere det her, men et flertal mente ikke, at der skal bygges en bolig ved Søndersø,” siger han til Furesø Avis.

Fire medlemmer af udvalget Socialdemokratiet - Lene Munck Petersen (S), Niels Bjerre Degn (S), Lene Bang (S) samt udvalgsformand Egil Hulgaard (K) stemte imod, mens to medlemmer - Ole Holleufer og Lars Carbens (V) stemte for at tillade en bolig på stedet. De to sidstnævnte mente, at en bolig ville være den mindst belastende anvendelse af ejendommen på stedet.

”Det, der tillades i lokalplanen, er rekreative formål eller aktiviteter til glæde for naturfolket. Flertallet mente ikke, at der skal tillades en bolig på det sted. Det ville være for indgribende i den naturoplevelse, det er, når man går tur om Søndersø. Bygningen ligger for tæt på stien, og jeg er bange for, at det ville skabe problemer. Der er en af vores smukkeste søer i kommunen, siger udvalgsformanden.

”Vi har hørt på Dansk Naturfredningsforening, som gerne ville have bygningen revet ned. Men det er ikke der, vi er. Vi mener, bygningen skal udlægges til rekreative formål, som der står i lokalplanen", siger Egil Hulgaard og fortsætter":

”Det er jo ikke vores bygning.Vi kunne da godt lægge hovederne i blød og komme med idéer til anvendelsen, men det er ikke os i udvalget, som skal bestemme, hvad den skal bruges til. Vi lytter meget gerne til, hvilke bud der kan være, f.eks. forslag om, at det skal være et sted for svømmere, løbere eller en iskiosk, men vi synes ikke en bolig er det rigtige", fastslår han.

”Jeg har talt med Dansk Naturfredningsforening og med medlemmer af Søndersø Grundejerforening, og jeg kan godt forestille mig, at de synes, det er en god beslutning,” siger udvalgsformanden.

Den formodning bekræfter formand for Dansk Naturfredning Furesø Carsten Juel.

”Lokalplanen lægger slet ikke op til, at den kan bruges til bolig. Når Udvalget for Byudvikling har besluttet at bruge paragraf 14, betyder det, at man kan gribe ind og forhindre, at det bliver til en bolig,” siger han.

”Vi synes bestemt, det skal være et naturområde. Der er en sø omkranset af skov, og vi synes ikke, der skal ligge en villa helt ud til søen, for hvad bliver det næste? At de skal have carport og drivhus, og hvad ved jeg? Jeg har godt set, at ejeren er villig til at acceptere begrænsninger på grunden, men pumpestation ligger næsten halvejs ude i vandet, og vandet skyller helt op ad muren., så det vil være alt for forstyrrende med en bolig der,” mener Carsten Juel og tilføjer, at DN også er imod, at bygningen kan ende med at blive en iskiosk.

”Jeg synes bestemt ikke, der skal være iskiosk, for det vil give trafik omkring kiosken, og det har vi før kæmpet imod, ” siger han og forklarer, at beslutningen om ikke at bruge bygningen til bolig kan give kommunen problemer.

"Det kan blive et problem, og der kan komme et erstatningskrav fra ejeren over for vandværket Hofor, der har solgt grunden til en privatperson uden at kunne love, at den kan bruges til bolig,” fremhæver Carsten Juel.

”For min skyld kan man godt rive den ned. Der skulle aldrig have været lavet en selvstændig matrikel der. Det skete, da kommunen købte Søndersø for et symbolsk beløb af Københavns vandforsyning og overtog søen og bredderne for en krone. Man skulle aldrig have udstykket dengang. I Dansk Naturfredningsforening kan vi på de reaktioner, vi får, fornemme, at mange ønsker at bevare naturen omkring Søndersø. Da vi hørte om projektet og skrev om det i vores nyhedsbrev og på vores hjemmeside, fik vi reaktioner, hvor folk bl.a. skriver, al det er et skråplan, hvis der begynder at komme boliger rundt om Søndersø, fordi søen er jo er omgivet af et grønt område," slår naturfredningsforeningens formand fast.

Publiceret 22 May 2019 05:00