"Gravning vil ødelægge landskabet, som vi kender det i dag. En grusgrav er desuden et åbent sår ned til grundvandet, og så vil bortkørsel af sand og grus skabe trafikale og støjmæssige problemer", siger formanden for DN Furesø, Carsten Juel. Foto: Carsten Juel

DN Furesø om grusgravønske i Bregnerød: "Gravningen vil få store konsekvenser"

Der er mange konsekvenser for Bregnerød - både for naturen og for borgerne - hvis Region Hovedstaden begynder at grave efter råstoffer, slår DN Furesø fast

Af
Helene Holm Stolle

Det skaber ingen glæde i DN Furesø, at Region Hovedstaden ønsker at grave efter råstoffer som sand og grus i Bregnerød - heller ikke selvom gravningen ikke umiddelbart er forestående.

"Vi frygter for konsekvenserne på lang sigt", siger Carsten Juel, der er formand for DN Furesø, og forklarer, at konsekvenserne både vil ramme naturen og borgerne i området.

"Gravning vil ødelægge landskabet, som vi kender det i dag. En grusgrav er desuden et åbent sår ned til grundvandet, og så vil bortkørsel af sand og grus skabe trafikale og støjmæssige problemer", lyder det fra Carsten Juel, der samtidig ikke lægger skjul på, at det ærgrer ham, at området, som Region Hovedstaden har udpeget som interesseområde - nord for Bregnerød by på begge sider af Hyrebakken og på begge sider af Høveltevej - ikke kom med i Stavnsholtkilefredningen.

Mens regionens grusgravplaner altså udelukkende skaber bekymring hos DN-formanden, er der glæde at spore over, at Furesø Kommune har tilkendegivet, "at vi ikke ønsker, at der udpeges interesse- og graveområder for råstoffer i kommunen", skriver Carsten Juel i en mail til Furesø Avis.

Publiceret 23 May 2019 10:01