Hvis det står til Region Hovedstaden, skal der gravs grus og sand i Bregnerød. Modelfoto: Adobestock

Hvis det står til Region Hovedstaden, skal der gravs grus og sand i Bregnerød. Modelfoto: Adobestock Alexander Kazharski - stock.adobe.com

Mulig grusgrav skaber bekymring blandt borgere: "Bregnerød kan blive helt ødelagt"

Borgerne i Bregnerød synes, at de med motorvejen har oplevet nok støj, så de er absolut ikke begejstrede ved udsigten til en grusgrav i området og den tunge trafik, det vil medføre

Af
Anne Mette Ahlgreen

Region Hovedstaden har brug for flere steder at udvinde råstoffer i form af grus og sand. Derfor har regionen i en råstofplan for 2020 udpeget et område på begge sider af den gamle Bregnerød Kro til etablering af en ny grusgrav. Det falder ikke i god – jord – hos borgerne i Bregnerød.

”Som beboere frygter vi, at det der er tilbage af Bregnerød by helt skal blive ødelagt. Forslaget indebærer, at en grusgrav skal gå ned gennem Bregnerød. Der er tale om et stort område på et par hektar, vil jeg tro. Vi kæmper med støjgener i forvejen fra Hillerødmotorvejen, og en grusgrav vil medføre mere støj, tung trafik og formentlig også støv,” siger Rolf Flor, der har siddet i bestyrelsen i Borgerforeningen for Bregnerødområdet siden 2018.

Det skraverede felt er det område, som Region Hovedstaden har udpeget som interesseområde.

Det skraverede felt er det område, som Region Hovedstaden har udpeget som interesseområde.

Der har netop været afholdt et borgermøde om planerne i Regionsgården i Hillerød.

"Her talte vi højt om manglende varsling og information om projektet samt grusgravens placering", fortæller Rolf Flor og fortsætter:

"Repræsentanterne for regionen sagde, at vi skulle have fået besked om høringen via e-boks, men det har ingen fået. Derfor har regionen udskudt høringen med fire uger".

En støjplaget by

Bregnerød by blev i 1960’erne delt af Hillerødmotorvejen og har lige siden og i stigende grad de seneste år lidt af støjgener derfra. Bregnerød har endelig fået færdiggjort opførelsen af støjværn på den ene side af motorvejen, men nu frygter borgere og grundejere, at den planlagte grusgrav vil skabe en ny form for støjgener på grund af maskiner og tung trafik.

”Det er klart, at hvis man er husejer i det område, bliver man bekymret for sit område. Hvis man kigger på kortet, er der mange øde områder, hvor en grusgrav kunne ligge, men det kræver, at man har lavet boringsprøver over det hele. Danmarks Naturfredningsforening har jo også fået fredet den grønne kile mod nord, som er en del af området omkring Farum og Stavnsholt overdrev, og vi har mange områder i kommunen, hvor det er ren natur”, siger Rolf Flor.

Protester

På vegne af Borgerforeningen for Bregnerødområdet (BB) beder Rolf Flor nu Furesø om hjælp til at protestere, og han opfordrer alle med interesse i bevarelsen af området om at klage. Foreningen samt borgere i Bregnerødområdet vil prøve at indgå i direkte dialog med kommunen for at få givet deres syn på planen. Bestyrelsen opfordrer alle i området til at samle debatten og de mange meninger på Borgerforeningen for Bregnerødområdets Facebook-side.

Publiceret 23 May 2019 09:20