Lars Carpens (V) er overbevist om, at den hurtigrute mellem Nordsjælland og København, som Venstre-toppen forleden foreslog, kan løse flere problemer. Arkivfoto

Lars Carpens (V) er overbevist om, at den hurtigrute mellem Nordsjælland og København, som Venstre-toppen forleden foreslog, kan løse flere problemer. Arkivfoto

Lars Carpens om hurtigrute-forslag: "Det vil løse flere problemer"

Byrådsmedlem Lars Carpens (V) er begejstret for det udspil partitoppen kom med forleden om en hurtigrute mellem Nordsjælland og København

Af
Helene Holm Stolle

Forleden foreslog Venstre en ny hurtigrute mellem Hillerød i nord og metrostationen på Nuuks Plads på Frederiksberg - en rute med mange afgange, få stop og en transporttid på under 40 minutter.

Ifølge Venstre ville en sådan hurtigrute kunne betyde, at flere vil skifte fra bil til den nye grønne hurtigrute og dermed lette presset på vejnettet.

Forslaget kommer som en følge af det store pres, der er på motorvejsnettet og som giver kødannelser med tilhørende forurening og støj. Den nye hurtigrute vil efter al sandsynlighed - hvis forslaget vel at mærke kommer igennem, og der kan findes den milliard kroner, som Venstre anslår det vil koste - blive en BRT-løsning, altså en såkaldt bus, der ville skulle køre i nødsporet på Hillerødmotorvejen.

I Furesø skaber forslaget glæde hos byrådsmedlemmet Lars Carpens (V), for han mener, at det vil kunne løse flere problemer.

"Biltrafikken på Hillerødmotorvejen har i mange år været Furesø Kommunes største miljøproblem. Ikke mindst trafikstøjen", siger han og fortsætter:

"Med lange udsigter for Ring 5, 5 1/2 eller 6 - eller hvad det nu bliver - vil biltrafikken bare vokse og vokse til gene for langt hovedparten af Furesøborgerne. Nu skal der handles. En udvidelse af motortrafikvejen til Hillerød vil få trafikken fra Farum til Ring 3 til helt at bryde sammen, hvis ikke der samtidig skabes en attraktiv og ikke mindst et hurtigt offentligt transporttilbud".

Publiceret 25 May 2019 05:30