Borgerne i Bregnerød har sat ekstra gang i protesterne mod Region Hovedstadens planer om grusgrave i byen med en underskriftsindsamling. Foto: Helene Holm Stolle

Borgerne i Bregnerød har sat ekstra gang i protesterne mod Region Hovedstadens planer om grusgrave i byen med en underskriftsindsamling. Foto: Helene Holm Stolle

Kampen mod grusgravplaner i Bregnerød fortsætter: Antallet af protest-underskrifter vokser

Flere og flere giver deres utilfredshed med Region Hovedstadens planer om grusgrave i Bregnerød tilkende

Af
Helene Holm Stolle

Kampen mod Region Hovedstadens planer om råstofindvinding i Bregnerød fortsætter for borgerne i området. Forleden satte de gang i en underskriftsindsamling mod planerne, som både de, DN Furesø og ikke mindst Furesøs borgmester, Ole Bondo Christensen (S), mener vil ødelægge hele området - ikke bare for borgerne men også for de mange andre, der benytter naturen til rekreative formål.

Underskriftsindsamlingen møder opbakning. I skrivende stund har 471 mennesker nemlig sat deres navn på den i protest mod planerne, der vil betyde grusgrave fordelt på to områder i den lille by.

"Der er tale om total udslettelse af Bregnerød, hvis området bliver indstillet og udvalgt til grusgravsområde", har Lars Hovgaard tidligere udtalt til Furesø Avis. Han er en af dem, der i den grad bliver mærket af grusgravplanerne, hvis de realiseres, for en af dem vil blive placeret 10-15 fra hans bolig.

Ifølge Ole Bondo Christensen vil Furesø Kommune ikke acceptere regionens planer.

"Vi vil lade regionen forstå, Furesø Kommune på ingen måde kan acceptere udpegningen af interesseområdet ved Bregnerød med de omfattende gener, dette vil kunne betyde for de omkringboende og områdets natur og landskab", har han sagt til Furesø Avis.

I underskriftsindsamlingen gør borgerne i Bregnerød det da også klart, at de er bekymrede ved tanken om gener som både støj og støv og ikke mindst tung trafik, der vil belaste vejene.

I morgen den 29. maj finder endnu et informationsmøde om grusgravplanerne sted på Regionsgården i Hillerød, og her kommer flere af områdets borgere til at deltage, oplyser Niss Brodersen, der selv er en af de borgere, der tager turen til Regionsgården.

Det skraverede felt er det område, som Region Hovedstaden har udpeget som interesseområde.

Det skraverede felt er det område, som Region Hovedstaden har udpeget som interesseområde.

Publiceret 28 May 2019 11:18