Temafoto.

Temafoto.

DEBAT: "Giv psykiatrien en stemme"

Randi Kristensen på vegne af SIND Ballerup Furesø Herlev

En velment men alvorlig hilsen fra SIND Ballerup Furesø Herlev om at sætte psykiatriens vilkår på dagsordenen i valgkampen.

Til trods for at mindst 50 pct. af vælgerne er berørt af psykiske lidelser på den ene eller den anden måde, så fylder psykiatrien stadig for lidt. Den borgerrettede indsats for mennesker med psykiske lidelser/psykisk sårbare ligger ude i kommunerne og regionerne – men det er Folketinget, der fastlægger rammerne for indsatsen!

Det er vigtigt, at vi alle stemmer på én, der vil gøre noget særligt for psykiatrien.

Psykiatrien er sakket bagud økonomisk i perioden 2001-2016 og er på trods af løfter fra politisk side ikke ligestillet med de fysiske sygdomme, se blot her: 66 % flere patienter, 31 % flere ressourcer er lig med 21 % færre ressourcer per patient fra 2001 til 2016.

Vi må forvente, at politikerne lever op til løftet om ligestille psykiatri og fysiske sygdomme og afsætter penge til en genopretningsplan for psykiatrien med ekstra 1,5 mia. om året.

Det er politikerne på Christiansborg, der bestemmer rammevilkårene. Valget handler også om en sundhedsreform, hvor psykiatrien skal tydeligt med!

Psykiatrien er stort set fraværende i forslaget, derfor er det så vigtigt at gøre opmærksom på, at løsninger af psykiatriens særlige problemer skal inddrages, når/hvis strukturen ændres.

Bedre sammenhæng, mere nærhed og patientrettigheder kan fint implementeres uden en ny struktur.

SIND er partipolitisk uafhængig. Vi peger ikke på bestemte partier eller lister. Vi peger på langt bedre vilkår for den samlede psykiatri.

Gør vi alle det, så flytter det mandater!

Når stemmerne er talt op efter folketingsvalget, må der gerne være endnu flere folke tingsmedlemmer, der vil gøre noget særligt for psykiatrien.

Synes du ligesom jeg, at psykiatrien er vigtig, så kom med til happening på Christiansborg Slotsplads d. 1. juni kl. 12. Vi er mange, der synes, vi skal have #EnVærdigPsykiatriForAlle.

Publiceret 28 May 2019 12:30