Borgergruppen 'En grøn kommune går i sort' advarer nu borgerne i Furesø om, at også de kan blive berørt, hvis grundvandet forurenes i Farremosen. Temafoto

Borgergruppen 'En grøn kommune går i sort' advarer nu borgerne i Furesø om, at også de kan blive berørt, hvis grundvandet forurenes i Farremosen. Temafoto

Borgergruppe advarer: "Farums drikkevand er truet"

I Allerød kæmper en borgergruppe mod miljøtunge virksomheder i området Farremosen - virksomheder, som borgergruppen mener, udgør en trussel mod drikkevandet i Farum

Af
Anne Lønstrup

Borgergruppen 'En grøn kommune går i sort' tager nu turen henover kommunegrænsen til Furesø for at skabe opmærksomhed om planerne for udbygningen af erhvervsområdet Farremosen i Allerød. Sagen er, at borgergruppen mener, at de miljøtunge virksomheder, som er ved at etablere sig, kan blive en trussel for grundvandet - også i Furesø Kommune.

"Når vi uddeler foldere på Farum Bytorv, foran Rema og på Akacietorvet, er det for at gøre Farums borgere opmærksomme på den truende forurening af deres drikkevand," siger Eva Christensson fra borgergruppen.

"Furesø Vandforsyning har sammen med to vandværker i Allerød klaget til Planklagenævnet over, at der er givet byggetilladelse til asfaltproducenten Pankas, der er under opførelse i Farremosen. Farremosen er et OSD-område, altså et indvindingsområde, og vandværkerne har påvist, at grundvandet herfra styrer lige mod Farum - Flagsø kildeplads,” siger Eva Christensson og tilføjer, at Farremosen er udlagt til kategori 6 og 7 virksomheder, som er er de mest miljøtunge og forurenende virksomheder i Danmark.

Vand kender ikke kommunegrænser

Ud over at uddele foldere om truslen mod grundvandet, har ’En grøn kommune går i sort’ på tre dage indsamlet midler til at indrykke to halvsides annoncer i Berlingske og Politiken i går onsdag og fredag.

”Det nye er, at vi vender blikket mod nabokommunen. Indtil videre har vores protester mod planerne for Farremosen været meget lokale, men grundvand og drikkevand kender jo ikke til kommunegrænser. Og på den lange bane, kan borgerne i Furesø og potentielt også i København blive berørt, hvis grundvandet forurenes i Farremosen,” siger talsmand for 'En grøn kommune går i sort', Thomas Frisch.

Han mener ikke, at den megen tale på nationalt plan om at værne om drikkevand harmonerer med, at en kommune som Allerød tillader, at der bygges miljøtung industri i et område, hvorfra flere vandværker henter deres drikkevand.

”Vi indrykker annoncer i Berlingske og Politiken for at gøre opmærksom på, at Furesø også kan blive berørt. Vi havde satset på to annoncer, men i løbet af bare tre dage, var der indsamlet nok midler til at køre annoncen både onsdag og fredag. Det viser bare det sammenhold og den kampånd, der er om det her,” siger Thomas Frisch.

Retning mod Furesø

Når 'En grøn kommune går i sort' går i offensiven netop nu, skyldes det, at Lynge Overdrev Vandværk, Høvelte Vandværk samt Furesø Vandforsyning i fællesskab har klaget til Planklagenævnet. Borgergruppen kalder i et opslag på Facebook klagen for 'en udførlig og veldokumenteret klage over truslen mod grundvandet i Farremosen'. Den er sendt i marts efter, at Allerød Kommune i februar har udstedt byggetilladelse vedr. etableringen af asfaltfabrikken Pankas A/S i Farremosen.

Vandværkerne klager over ikke at være blevet hørt, hvorfor de ikke mener, at kommunen ”på den foreliggende baggrund kan udstede en tilladelse til etablering af asfaltfabrikken.”

”Efter at vandværkerne har offentliggjort deres klage, har vi i den kunnet læse, at grundvandet har retning mod Furesø. Allerød Kommune har selv skrevet, at der ikke måtte ligge virksomheder i Farremosen, som var til fare for grundvandet, og nu har klagen givet os skubbet til også at rykke mod Farum,” siger Eva Christensson.

Publiceret 30 May 2019 05:00